Kursplan för Systemkonstruktion

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSystems engineering
 • KurskodSSY048
 • Omfattning7 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 1,5 hp
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift 7 hp
Betygsskala: TH
3,5 hp3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper från kurserna i Mekanik, Mätteknik, Elektriska kretsar och Elenergi samt Hållbar produkt- och produktionsutveckling.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge förståelse för systemkonstruktion där mekanik, elektronik och datorteknik samverkar. Stor vikt läggs på förmågan att konstruera system där olika komponenter sätts samman, givet en kravspecifikation. Dessa insikter kan utnyttjas till att förbättra och utveckla system eller produkter med ny funktionalitet och förbättrad prestanda. Kursen ger också en förståelse för hur teoretiska modeller från bl.a. mekanik, elteknik och fysik kan kombineras för att förstå funktionen hos ett tekniskt system och för att dimensionera dess delar.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Tillämpa en systematisk metod för att ta fram ett system och skapa ett konstruktionsunderlag innefattande kravspecifikation, ritningar, komponentval, och beskrivning av hur delarna samverkar.
  - Sätta upp en kravspecifikation på ett strukturerat sätt.
  - Ta fram en lösning för systemet som är lämplig för ändamålet.
  - Dimensionera och välja maskinelement, drivsystem, ställdon samt sensorer med hänsyn till ställda funktionskriterier.
  - Använda matematiskt modellbygge för att modellera systemet, i form av statiska modeller och modeller av enkel dynamik, för att verifiera konstruktionen.
  - Kunna beskriva styrsystemets uppgift i form av beskrivning hur användare kan påverka systemet samt hur sensorer används för återkopplad styrning.
  - Beskriva och motivera en teknisk konstruktion muntligt och skriftligt på ett strukturerat sätt.

  Innehåll

  Kursen består av föreläsningar och ett konstruktionsprojekt med inlämningsuppgifter och en slutrapport, dessutom finns det extrauppgifter som är frivilliga och som ökar möjligheten att få högre betyget.
  Föreläsningarna går steg för steg gå igenom en metod för att konstruera, analysera och verifiera system och ger underlag för att kunna genomföra konstruktionsprojektet.
  Konstruktionsprojektet görs i grupper och har som syfte att deltagarna får pröva på att konstruera ett system utifrån egenformulerad kravspecifikation.
  Resultaten i projektet följs upp och diskuteras gruppvis vid handledningstillfällen som alla deltagare förväntas delta på.
  Det sker även en konstruktionsgenomgång i halvtid och en slutredovisning där det utvecklade systemet förklaras och konstruktionsbeslut motiveras.

  Organisation

  Kursen omfattar ca 13 föreläsningar samt ca 14 handledningstillfällen för konstruktionsuppgiften, samt ett redovisningstillfälle efter halva kursen och ett vid slutet.

  Litteratur

  Någon kursbok är ännu inte bestämd. Kursmaterial distribueras tillsvidare via kursplattformen (PingPong).

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på de skriftliga inlämningsuppgifterna, slutrapporten, eventuella extrauppgifter och muntlig presentation av projektet med efterföljande diskussion.