Kursplan för Signaler och system

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSignals and systems
 • KurskodSSY042
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47123
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0113 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 18 Mar 2021 em J
 • 09 Jun 2021 fm J
 • 27 Aug 2021 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematisk analys i en variabel, komplexa tal samt komplexa exponentialfunktioner. Linjära elektriska kretsar.

Syfte

Kursen ska ge grundläggande kunskap om hur enklare signaler (kontinuerliga och diskreta) kan beskrivas med matematiska modeller samt hur samband mellan insignal och utsignal hos linjära system beräknas i tids- och frekvensplanet. Kursen ska även introducera Matlab för att analysera signaler samt studera egenskaper hos linjära dynamiska system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • identifiera och ge exempel på olika signaltyper samt ge en sammanfattning av viktiga systemegenskaper.
 • använda matematiska verktyg som Fourierserier, Fourier-, Laplace och z-transformen för att analysera linjära system.
 • beräkna utsignalen från linjära system (både kontinuerliga och diskreta) exciterade av enklare insignaler.
 • beskriva signaler i frekvensplanet genom att använda Fourier representationer.
 • beskriva samplingsprocessen i såväl tids- som frekvensplanet.
 • utifrån ett linjärt systems frekvensegenskaper beräkna utsignalen för en sinusformade insignal.
 • göra en grundläggande tolkning av den Diskreta Fouriertransformen av en samplad signal.

Innehåll

Kursen behandlar:
 • Kontinuerliga och diskreta signaler. Signalmodeller.
 • LTI-system och dess egenskaper. Faltning.
 • Fourierrepresentationer av olika typer av signaler samt deras egenskaper.
 • Parsevals formel.
 • Sampling samt rekonstruktion av samplade signaler.
 • Diskret Fouriertransform (DFT) - numerisk beräkning av Fourierrepresentationer.
 • Laplacetransform och z-transform.
 • Impuls- och stegsvar till LTI-system.
 • Systembeskrivningarna: Överföringsfunktion och Frekvenssvar.

Organisation

Föreläsningar, räkneövningar och en laboration.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

 • Skriftlig tentamen
 • Laboration