Kursplan för Tillämpad statistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnApplied statistics
 • KurskodSJO915
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81116
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 08 Jan 2024 em L
  • 04 Apr 2024 fm L
  • 19 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om:

  - Metoder för att sammanställa och presentera olika slag av datamaterial
  - Metoder för att kritiskt granska statistiska undersökningar
  - Metoder som kan användas för att från stickprov dra slutsatser om populationer

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva grundläggande statistiska begrepp
  - Beskriva olika sätt att presentera data
  - Beskriva tillvägagångssätt vid datainsamling
  - Tillämpa grundläggande sannolikhetsteori
  - Definiera täthets- och fördelningsfunktioner
  - Analysera en normalfördelad variabel
  - Tillämpa grundläggande statistiska metoder

  Innehåll

  - Presentation av data
  - Beskrivning av data
  - Frekvens- och fördelningsfunktioner
  - Sannolikhetslära
  - Statistiska tester
  - Urvalsmetoder
  - Regression och korrelation

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar och övningar samt handledning i samband med inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  "Statistics for Non-Statisticians" av Birger Madsen
  ISBN 978-3-642-17655-2

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Inlämningsuppgifter
  Del B: Skriftlig tentamen

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.