Kursplan för Organisation och ledarskap ombord

Kursplan fastställd 2020-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganisation and on board leadership
 • KurskodSJO900
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75127
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Minst 60 hp från sjökaptensprogrammet samt minst 120 dagar fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning.

Syfte

Syftet med kursen är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp‐individ‐chef/ledare samt organisationers uppbyggnad och funktion.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva gruppdynamik samt förutsättningar för kollektivt handlande
- Redogöra för hur chefskap inramas i formella organisationer
- Förklara innebörder i ledarskapsteorier och relationen ledarskap-chefskap
- Förklara grundläggande genusaspekter
- Beskriva kulturella olikheter
- Redogöra för tänkbara etiska dilemman i organisationer
- Redogöra för arbetsrättslig lagstiftning och arbetsrättens struktur och källor
- Redogöra för anställningsavtalets form och funktion
- Tillämpa grundläggande arbetsrättsliga regelverk
- Redogöra för arbetsmiljölagstiftning
- Redogör för MLC och marin arbetsmiljölagstiftning

Innehåll

- Strukturperspektiv på organisation: mål, funktioner, indelning, ansvar, arbetsfördelning, organisationstyper mm.
- HR-perspektiv på organisation: relationen individ-organisation, människosyn, mänskliga behov, motivation, gruppdynamik mm.
- Det politiska perspektivet på organisation: makt, resursfördelning, statusjakt, interna konflikter, chefen som politiker, etiska dilemman mm
- Det symboliska perspektivet på organisation: organisationskulturer, visionärt ledarskap, genus, legitimitet, lös koppling struktur/konkret verksamhet mm

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier och praktiska moment.

Litteratur

Se Kurs-PM.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig hemtentamen.

STCW