Kursplan för Human factors inom sjöfarten

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime human factors
 • KurskodSJM117
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75116
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0219 Övning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge studenten grundläggande kunskaper i human factors inom den maritima domänen.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Identifiera ergonomiska principer och förstå hur dessa påverkar operatörerna prestation ombord.
   - Förstå operatörerens förmåga och begränsningar samt vad som påverkar en bra kommunikation.

   Innehåll

   (1) Introduktion till Human Factors inom sjöfarten

   Definition och påverkan på arbetet ombord
   Makro- och mikroergonomi
   Ekonomi och ergonomi

   (2) Fysisk ergonomi

   Antropologi
   Muskler och skelett
   Manuell materialhantering

   (3) Kognitiv ergonomi

   Mental arbetsbelastning, stress och individuella skillnader
   Trötthet och skiftarbete
   Minne
   Beslutsfattande
   "Mänskliga fel"

   (4) Kommunikation

   Organisation

   Föreläsningar.

   Seminarier

   Litteratur

   Se kurshemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Inlämningsuppgift i form av en hemtentamen Del B: 80% närvaro på föreläsningar 100% närvaro och aktivt deltagande på seminarier

   STCW