Kursplan för Fartygskommunikation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip communication
 • KurskodSJO875
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83113
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp
 • 13 Mar 2024 fm L_DATA
 • 04 Jun 2024 fm L_DATA
 • 26 Aug 2024 em L_DATA
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen skall ge de studerande de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att vara radiooperatör i sjösäkerhetssystemet GMDSS enligt STCW 2010.

Kursen skall därtill ge tillräckliga kunskaper i engelska för att man som befäl skall kunna använda sjökort och förekommande nautiska publikationer, ta emot och tolka information och meddelanden som rör fartygets säkerhet och handhavande och uttrycka sig klart och tydligt i samtal med fartyg och landstationer, vilket inbegriper kommunikation enligt av IMO rekommenderade normer och vedertagen vokabulär.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

(L1) Beskriva säkerhetskommunikation ur ett marint perspektiv.
(L2) Förklara struktur, delsystem och användande av det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS)
(L3) Redogöra for struktur och användande av radiokommunikation vid fartygs framförande
(L4) Resonera kring historik, tillämpning och betydelse av IMO:s Standard Marine Communication Phrases.
(L5) Använda delsystem ingående i det globala marina nöd och säkerhetssystemet (GMDSS) för att kunna skicka och ta emot nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden
(L6) På ett tydligt och strukturerat sätt tillämpa vedertagen terminologi (IAMSAR) i kommunikation mellan fartyg och andra aktörer, särskilt när det gäller nöd-, il- och säkerhetsmeddelanden nyttjande IMO:s Standard Marine Communication Phrases

Innehåll

I denna kurs introduceras Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) och de ingående radiokommunikationsutrustningar som krävs i sjöområde A1. Studenten får genom träning i simulator och med fartygsradioutrustning möjlighet att träna handhavande, och ges systemförståelse med avseende på säkerhets- och allmän kommunikation i GMDSS, främst för fartyg som seglar i s.k. närområde (kustnära fart) motsvarande Restricted Operator Certificate (ROC).

Kurslitteratur och manualer är skrivna på engelska. Föreläsningar ges på svenska. Radiospråket är engelska 

Organisation

Undervisningen är uppdelad i en föreläsningsserie och med övningar i simulator och i språklaboratorium. Övningar är obligatoriska.

En stor del av kursen bygger på självstudier och distansmaterial via kurshemsidan samt möjligheten att använda radiosimulatorn i syfte att färdighetsträna

Litteratur

IMO, GENERAL OPERATOR¿S CERTIFICATE FOR GMDSS (Model course 1.25 plus compendium) (2015 Edition), ISBN 978-92-801-16113
IMO, IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP), 2002. ISBN 978 92 801 42112

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Radiosimuleringar och språkövningar. Samtliga övningar  är obligatoriska och examinerar lärandemål L5 och L6.
Del B: Skriftlig tentamen. Examinerar lärandemål L1, L2, L3 och L4

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
  Ingår även i kurs:SJO895,
 • A-II/3 Respond to emergencies
  Ingår även i kurs:SJO895,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-02-28: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2024-03-13 1,5 hp, 0116]
  • 2024-02-28: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2024-06-04 1,5 hp, 0116]
  • 2024-02-28: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2024-08-26 1,5 hp, 0116]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-27: Examinator Examinator ändrat från Mats Gruvefeldt (sk98grma) till Daniel Ernstsson (erntsson) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]