Kursplan för Fartygsstabilitet och fartygskonstruktion

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShip stability and ship design
 • KurskodSJO865
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 27 Okt 2023 fm L
 • 04 Jan 2024 em L
 • 22 Aug 2024 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Att ge den studerande de teoretiska kunskaperna i grundläggande stabilitet och fartygskonstruktion som fordras för säkert handhavande av fartyg enligt behörighet klass VI och klass VII, enligt den reviderade STCW95. Kursen skall ge förutsättningarna för förståelsen kring fartygsstabilitet så att fartygets framförande och fartygets relevanta utrustning används på ett säkert sätt och funktionellt.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1- Redogöra för grunderna i fartygs stabilitet 
2- Utföra de beräkningar som krävs för att fastställa ett fartygs stabilitet 
3- Beskriva de krafter och påkänningar som påverkar ett fartygsskrov 
4- Beskriva ett fartygs konstruktion och huvuddimensioner

Innehåll

- Fartygskonstruktion, Huvuddimensioner
 - Krafter, moment och tyngdpunktsberäkningar 
- Tvärskeppsstabilitet  
- Initialstabilitet: metacentrum, metacenterhöjden 
- Fria vätskeytor 
- Långskeppsstabilitet 
- Hydrostatiska tabeller 
- Belastningar på fartyg

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Ship Stability, van Dokkum, K. et al., DOKMAR, 6th edition. 2018

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemål 1-4 examineras genom skriftlig tentamen

Hjälpmedel vid tentamen
- Typgodkänd miniräknare
- Formelsamling
- Utdrag ur fartygsdata

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
  Ingår även i kurs:SJO895,
 • A-II/3 Maintain seaworthiness of ship
  Ingår även i kurs:SJO895,
 • A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJO890,SJO895,