Kursplan för Fartygskontrakt och finansiering

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShipping contracts and financing
 • KurskodSJO841
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01111
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 5,5 hp
Betygsskala: TH
5,5 hp
  0217 Dugga, del B 2 hp
  Betygsskala: TH
  2 hp

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för avancerad nivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Engelska 6
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    SJO151 Handelsrätt
    SJO294 Marina risker och försäkringar
    SJO332 Sjö- och transporträtt

    Syfte

    Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om de kontrakt som styr sjöfartsverksamhet. Kursen ger kunskap om hur val av kontrakt och kontraktsskrivning kan användas för att styra risk-, kostnads-, ansvar- och funktionsfördelning och för att effektivisera och kontrollera verksamheten, även vad det gäller miljö- och hållbarhetsmål.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Förståelse för innehåll och funktion av de kontrakt som behandlas i kursen
    - Värdera fördelning av kostnad, funktion, risk och ansvar i sjörättsliga överenskommelser
    - Utveckla och implementera affärsmässiga strategier för kontraktsförhandlingar och avtalsslutande.
    - Implementera uthållighetsmål i sjörättsliga sjörättskontrakt för marina verksamheter

    Innehåll

    - Kursintroduktion
    - Fartygsfinansiering
      o Fartygsfinansieringsmarknaden
      o Juridiska perspektiv
      o Riskhantering
      o Strategi
    - Köp och försäljning av fartyg
      o Avtal
      o Riskhantering
      o Strategi
    - Ship management
      o Avtal
      o Riskhantering
    - Kommersiellt management
      o Bareboat-certepartier
      o Tidscertepartier
      o Resecertepartier
      o Riskhantering
      o Affärsmässiga överväganden
    - Riskhantering
      o Riskbedömning
      o Försäkringsavtal
    - Hållbarhetsmål och sjöfart
      o Hållbarhetsmål i avtal och transaktioner
      o Hållbarhetsmål i godstransport
      o Hållbar återvinning av fartyg

    Organisation

    Obligatorisk närvaro:
    - vid introduktions- och gästföreläsningar.
    - på minst tre av totalt fyra duggor under ordinarie föreläsningar.
    - vid presentation av inlämningsuppgifter (rapporter)

    Litteratur

    Se kurshemsida.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Examinering baserat på individuell rapport och presentation samt duggor under föreläsningar på instuderingsfrågor och frågor baserade på gästföreläsningarna.

    60% krävs för betyget 3, 74% krävs för betyget 4 och 88% krävs för betyget 5.

    Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
     • 2021-10-05: Borttaget [MPSCM, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
     • 2021-10-05: Borttaget [MPMAR, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
    • Ändring gjord på kurs:
     • 2021-10-05: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
      Kursen är nedlagd