Kursplan för Fartygskontrakt och finansiering

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShipping contracts and financing
 • KurskodSJO841
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMAR
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 01111
 • Max antal deltagare60
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 5,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp5,5 hp0 hp0 hp
0217 Dugga, del B 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp

  Examinator

  • Daniel Eriksson
  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJO151 Handelsrätt
  SJO294 Marina risker och försäkringar
  SJO332 Sjö- och transporträtt

  Syfte

  Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om de kontrakt som styr sjöfartsverksamhet. Kursen ger kunskap om hur val av kontrakt och kontraktsskrivning kan användas för att styra risk-, kostnads-, ansvar- och funktionsfördelning och för att effektivisera och kontrollera verksamheten, även vad det gäller miljö- och hållbarhetsmål.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förståelse för innehåll och funktion av de kontrakt som behandlas i kursen
  - Värdera fördelning av kostnad, funktion, risk och ansvar i sjörättsliga överenskommelser
  - Utveckla och implementera affärsmässiga strategier för kontraktsförhandlingar och avtalsslutande.
  - Implementera uthållighetsmål i sjörättsliga sjörättskontrakt för marina verksamheter

  Innehåll

  - Kursintroduktion
  - Fartygsfinansiering
    o Fartygsfinansieringsmarknaden
    o Juridiska perspektiv
    o Riskhantering
    o Strategi
  - Köp och försäljning av fartyg
    o Avtal
    o Riskhantering
    o Strategi
  - Ship management
    o Avtal
    o Riskhantering
  - Kommersiellt management
    o Bareboat-certepartier
    o Tidscertepartier
    o Resecertepartier
    o Riskhantering
    o Affärsmässiga överväganden
  - Riskhantering
    o Riskbedömning
    o Försäkringsavtal
  - Hållbarhetsmål och sjöfart
    o Hållbarhetsmål i avtal och transaktioner
    o Hållbarhetsmål i godstransport
    o Hållbar återvinning av fartyg

  Organisation

  Obligatorisk närvaro:
  - vid introduktions- och gästföreläsningar.
  - på minst tre av totalt fyra duggor under ordinarie föreläsningar.
  - vid presentation av inlämningsuppgifter (rapporter)

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinering baserat på individuell rapport och presentation samt duggor under föreläsningar på instuderingsfrågor och frågor baserade på gästföreläsningarna.

  60% krävs för betyget 3, 74% krävs för betyget 4 och 88% krävs för betyget 5.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
   • 2021-10-05: Borttaget [MPSCM, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
   • 2021-10-05: Borttaget [MPMAR, Årskurs 1 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL
  • Ändring gjord på kurs:
   • 2021-10-05: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
    Kursen är nedlagd