Kursplan för Sjötransport av tanklaster

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo handling - transport of liquids by sea
 • KurskodSJO780
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75135
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2024 fm L
 • 06 Okt 2023 fm L
 • 27 Aug 2024 em L
0212 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygs stabilitet

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kemikalier, råolja och oljeprodukter i form av flytande bulkgods. Kursen är inriktad mot säkerhet ombord samt de operativa delar som rör det nautiska befälets arbetsuppgifter.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva oljor och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
- Utföra last- och intagsberäkningar för oljor och kemikalielaster
- Redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
- Hantera risker och säkerhet
- Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan

Innehåll

- Olika tankfartygstyper
- Petroleumkemi och oljors fysikaliska egenskaper
- Kemiska hälsorisker
- Statisk elektricitet
- Relevant lagstiftning
- Miljöpåverkan med avseende på lastens egenskaper
- Nivåmätning och temperaturmätning
- Rörsystem - Pumpar och pumpteori
- "Vapour return"
- Ventiler
- Inertgas
- COW
- Tankrengöringssystem
- Tanklastberäkningar
- ISGOTT, TSG - ship/shore interface
- Cargo Plans
- Checklistor
- Gasmätning - mätmetoder, instrumentteori och kalibrering
- "Enclosed Spaces"
- Rutiner och risker
- Dagböcker och lastdokumentation
- Vetting och CDI

Organisation

Föreläsningar, övningstillfällen och simulatorövningar.

Litteratur

Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 1-3, 2011

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-5, samt lärandemål för övningarna COS 1-5. Obligatorisk närvaro på samtliga moment samt föreläsningar. För godkänd tentamen krävs 80% korrekta svar.

Hjälpmedel vid tentamen
Kurskompendia, volym 1-3, typgodkänd kalkylator

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM128,SJO114,SJO765,
 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
  Ingår även i kurs:SJM010,
 • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
  Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,
 • A-II/1 Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes: Cargo handling, stowage and securing
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJM128,SJO880,
 • A-II/2 Control trim, stability and stress
  Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,SJM076,SJM128,SJO765,
 • A-II/2 Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes
  Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJM128,SJO880,