Kursplan för Fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning, block 1

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOn board training and studies with a nautical profile, period 1
 • KurskodSJO761
 • Omfattning15 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75161
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp
0311 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75129
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0111 Övning, del A 0 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0211 Övning, del B 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0311 Övning, del C 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 3

  • Undervisningsspråk Svenska
  • Anmälningskod 75123
  • Max antal deltagare60
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0111 Övning, del A 0 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0211 Övning, del B 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
  0311 Övning, del C 7,5 hp
  Betygsskala: UG
  0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Kurstillfälle 4

   • Undervisningsspråk Svenska
   • Anmälningskod 75142
   • Max antal deltagare60
   • Sökbar för utbytesstudenterNej
   • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

   Poängfördelning

   0111 Övning, del A 0 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
   0211 Övning, del B 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp
   0311 Övning, del C 7,5 hp
   Betygsskala: UG
   0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp

    Examinator

    Kurstillfälle 5

    • Undervisningsspråk Svenska
    • Anmälningskod 75158
    • Max antal deltagare60
    • Sökbar för utbytesstudenterNej
    • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

    Poängfördelning

    0111 Övning, del A 0 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
    0211 Övning, del B 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp
    0311 Övning, del C 7,5 hp
    Betygsskala: UG
    0 hp0 hp0 hp0 hp7,5 hp0 hp

     Examinator

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för grundnivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Samma behörighet som det kursägande programmet.
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     Innehar giltigt intyg för Grundläggande säkerhetsutbildning (Basic Safety).

     Innehar godkänt läkarintyg för sjöfolk.

     Syfte

     Föreläsningarna syftar till att förbereda studenterna inför deras praktik och ge studenterna nödvändig kännedom om livet till sjöss för att på ett tillfredsställande sätt kunna tillgodogöra sig den fartygsförlagda utbildningen. Praktiken syftar till att utbilda/öva studenten i praktisk färdighet av tidigare erhållna teoretiska kunskaper under driftförhållande ombord i handelsfartyg i enlighet med STCW-konventionens krav samt att erhålla den sjötid som erfordras enligt Transportstyrelsen (TSFS 2011:116) för att erhålla behörighet såsom fartygsbefäl.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     Generella lärandemål för all fartygsförlagd utbildning - Behärska sådan praktisk kunskap, erfarenhet och skicklighet som krävs för att tjänstgöra som befäl på handelsfartyg Efter avslutad kurs skall studenten kunna: - Styra fartyget efter givna order (på svenska och engelska), fungera som utkik och kunna lämna över/ta över en vakt - Använda fartygets livräddnings- och brandbekämpningsutrustning - Redogöra för sjöfartens påverkan på den maritima miljön och kunna tillämpa åtgärder för att skydda den maritima miljön - Demonstrera kunskap om fartygets däcksunderhåll samt kunna tillämpa säkra arbetsrutiner inklusive användning av personlig skyddsutrustning - Utföra uppgifter i samband med förtöjning, losskastning, ankring och koppling av bogserbåt - Utföra uppgifter i samband med riggning av fartygets fallrep, landgång samt lotslejdare - Demonstrera grundläggande kunskap om "Ship security awareness"
     - Beskriva och dokumentera en arbetsprocess (svenska)

     Innehåll

     - Föreläsningar - Praktik

     Organisation

     Perioden med fartygsförlagd utbildning föregås av ett antal föreläsningar. Redovisning/examination sker under perioden efter fartygsförlagd utbildning.

     Litteratur

     Se kurshemsidan

     Examination inklusive obligatoriska moment

     0111, Del A - Deltagit i obligatoriska moment samt genomfört skrivuppgift enligt instruktioner på kurshemsida. 0211, Del B - Fullgjort minst 36 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly" - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare 0311, Del C Fullgjort minst 56 dagar ombord på fartyg - Uppvisat ifylld, signerad och stämplad Cadet Report, punkt 7 och 8 minst "yes" eller "partly" - Assessment report (kompetens mot STCW‐krav) i arbetsjournalen är daterad och signerad av handledare

     Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

     STCW

     • A-II/1 Apply medical first aid on board ship: Medical aid
      Ingår även i kurs:SJM070,SJO114,
     • A-II/1 Operate life-saving appliances: Life-saving
      Ingår även i kurs:SJO114,
     • A-II/1 Respond to emergencies: Emergency procedures
      Ingår även i kurs:SJM097,SJO114,SJO762,
     • A-II/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
      Ingår även i kurs:SJM076,SJM097,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,
     • A-II/2 Maintain safety and security of the ship's crew and passengers and the operational condition of life- saving, fire- fighting and other safety systems
      Ingår även i kurs:SJM097,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,