Kursplan för Organisation och ledarskap ombord

Kursplan fastställd 2023-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOrganisation and on board leadership
 • KurskodSJO757
 • Omfattning3,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76147
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3,5 hp
Betygsskala: UG
3,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Minst 60 hp från sjöingenjörsprogrammet samt minst 120 dagar fartygsförlagd utbildning med teknisk inriktning.

  Syfte

  Kursens syfte är att den studerande skall få en grundläggande förståelse för samspelet grupp-individ-ledare samt faktorer som påverkar detta samspel.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva grundläggande mänskliga fysiska & psykiska förmågor och begränsningar särskilt m a p verksamhet på fartyg
  - Beskriva gruppdynamik samt förutsättningar för kollektivt handlande
  - Redogöra för hur chefskap inramas i formella organisationer
  - Förklara innebörder i ledarskapsteorier och relationen till chefskap
  - Förklara grundläggande genusaspekter och privilegiestrukturer
  - Förklara begreppet Psykologisk säkerhet och dess koppling till den fysiska säkerheten och effektivitet i arbetet.
  - Beskriva kulturella aspekter av ledarskap.
  - Redogör för olika handlingslogiker beroende på graden av förutsägbarhet i situationen
  - Redogöra för tänkbara etiska dilemman i organisationer
  - Redogöra för arbetsrättslig lagstiftning och arbetsrättens struktur och källor
  - Redogöra för anställningsavtalets form och funktion

  Innehåll

  - Strukturperspektiv på Ledarskap: mål, funktioner, indelning, ansvar, arbetsfördelning, organisationstyper mm.

  - Situationsperspektiv på ledarskap: olika handlingslogikers relevans beroende på graden av ovisshet i situationen.
  - Det politiska perspektivet på ledarskap: makt, resursfördelning, statusjakt, interna konflikter, chefen som politiker, etiska dilemman mm

  Organisation

  Kursen är en fortsättningskurs i ledarskap och tar sin utgångspunkt i det kollektiva handlandet och vikten av ett situationsanpassa ledarskap.I kursen kommer det vara flertal olika moment; föreläsningar, övningar, och rollspel. Den centrala arbetsformen kommer att vara seminariet där det ingår att ta del av ett specifikt material (text, video eller pod) samt skriva en reflekterande text om ämnet som lämnas in innan seminariet där det diskuteras.

  Stor vikt kommer att läggas på konsten att föra resonemang utifrån specifika premisser. I seminarierna blir man godkänd om man har redogjort för materialet samt lagt en personlig reflektion på det. Reflektionen behöver inte vara i linje med vad läraren har för åsikt i sakfrågan så länge som argumentet för ståndpunkten är väl underbyggt och åsikter och premisser tydligt går att skilja. 

  Litteratur

  Ledarskapsmodellen - Konsten att matcha individuella och organisatoriska förutsättningar, ISBN: 9789144114897, Gerry Larsson, Josi Lundin, Ann Zander.

  Teamutveckling i teori och praktik, ISBN 9789127147423,  Christian Jacobsson, Maria Åkerlund
  Vetenskaplig artikel / Kapitel från bok 
  Material på kurshemsida 

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriskt deltagande i grupparbete
  Skriflig inlämningsuppgift.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-III/1 Application of leadership and teamworking skills
   Ingår även i kurs:
  • A-III/1 Maintain a safe engineering watch: Engine-room resource management
   Ingår även i kurs:MMS035,
  • A-III/2 Use leadership and managerial skills
   Ingår även i kurs:MMS035,
  • A-III/6 Application of leadership and teamworking skills
   Ingår även i kurs:MMS035,