Kursplan för Våglaster och sjöegenskaper

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWave loads and seakeeping
 • KurskodSJO746
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 31113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2021 em L
 • 09 Okt 2020 fm L
 • 23 Aug 2021 em L
0217 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Matematik (inklusive sannolikhetslära, statistik och numerisk analys), mekanik, hållfasthetslära, och konstruktionsmaterial.

Syfte

Kursen ger studenterna kunskap och verktyg om hur man designar marina konstruktioner med hjälp av gränstillståndsbaserade metoder med hjälp av sannolikhetslära och riskanalys. En mängd olika enkla och avancerade metoder jämförs med målen för att visa dess fördelar och begränsningar. Realistiska och typiska exempel av marina konstruktioner används under kursen för att introducera verkliga exempel till studenterna, med en komplexitet som kräver rimliga och väl motiverade antaganden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva regelbundna och oregelbundna vågor i frekvensplanet - Beskriva oregelbundna vågor med hjälp av metoder för statistik och sannolikhet - Göra enkla uppskattningar av våglaster på flytande strukturer - Göra enkla uppskattningar av rörelser i vågor - Visa kunskap om rörelser i vågor - Uppskatta sannolikhet för rörelser i vågor - Visa kunskap om extrema rörelser i vågor - Använda modern datorprogramvara för att analysera fartygsrörelser i vågor - Visa kunskap om metoder for att analysera manövrering - Visa kunskap om att bedöma kursstabiliteten hos ett fartyg - Visa kunskap om hur vanliga fartygsmanövrar analyseras - Visa kunskap om teori och förenklingar för manövrering - Visa kunskap om roder och trustrar - Visa kunskap om skrovutformning med avseende på sjöegenskaper och manövrering

Innehåll

- Vågor, vågspektrum, regelbundna och oregelbundna vågor, vågstatistik och sannolikhet - Krafter på grund av vågor - Rörelseekvationer för flytande strukturer - Rörelser i vågor - Ekvationer och förenklingar för rörelser i vågor - Hävning, stampning rullning i regelbundna och oregelbundna vågor - Analys i frekvensplanet - Hastigheter och accelerationer - Slamming - Parametrisk rullning - Manövrering i lugnt vatten - Ekvationer och förenklingar för manövrering - Kursstabilitet - Manövrering på djupt och grunt vatten - Propeller, roder och trustrar

Organisation

Undervisningen genomförs i form av lektioner där kursinnehållet presenteras tillsammans med exempel, övningar och teori. En datorprogramvara för beräkning av rörelser i vågor introduceras. Programvaran används för att genomföra en större uppgift där fartygsrörelser i vågor analyseras. I kursen ingår även besök i ett våg laboratorium samt en övning i fartygsmanövrering i vågor i simulator.

Litteratur

Carl-Erik Janson, Waves, Motions and Manoeuvring, Kompendie baserat på:

- Lars Bergdahl: Wave-induced loads and ship motions, Water Environment Technology, Chalmers, 2010. (Kompendie)
- Gilbert Dyne: Ship manoeuvring, Naval Architecture, Chalmers 2004. (Kompendie)
- A.R.J.M. Lloyd, SEAKEEPING Ship Behaviour in Rough Weather 1989
- Principles of Naval Architecture Vol III 1989 SNAME, Edward V. Lewis Editor. Kompendiet distribueras vid kursstart.

Martin Schreuder: Föreläsningsunderlag distribueras vid föreläsningarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A
Skriftlig tentamen

Del B
Studiebesök på SSPA (närvaro och rapport)
Bryggsimulatoruppgift (närvaro och rapport)
OCTOPUS ship motions-uppgift (rapport)

Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen.