Kursplan för Våglaster och sjöegenskaper

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnWave loads and seakeeping
 • KurskodSJO746
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPMOB
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 89113
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
 • 30 Maj 2022 em J
 • 08 Okt 2021 fm L
 • 22 Aug 2022 em J
0217 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Matematik (inklusive sannolikhetslära, statistik och numerisk analys), mekanik, hållfasthetslära, och konstruktionsmaterial.

  Syfte

  Kursen ger studenterna kunskap och verktyg om hur man designar marina konstruktioner med hjälp av gränstillståndsbaserade metoder med hjälp av sannolikhetslära och riskanalys. En mängd olika enkla och avancerade metoder jämförs med målen för att visa dess fördelar och begränsningar. Realistiska och typiska exempel av marina konstruktioner används under kursen för att introducera verkliga exempel till studenterna, med en komplexitet som kräver rimliga och väl motiverade antaganden.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva regelbundna och oregelbundna vågor i frekvensplanet - Beskriva oregelbundna vågor med hjälp av metoder för statistik och sannolikhet - Göra enkla uppskattningar av våglaster på flytande strukturer - Göra enkla uppskattningar av rörelser i vågor - Visa kunskap om rörelser i vågor - Uppskatta sannolikhet för rörelser i vågor - Visa kunskap om extrema rörelser i vågor - Använda modern datorprogramvara för att analysera fartygsrörelser i vågor - Visa kunskap om metoder for att analysera manövrering - Visa kunskap om att bedöma kursstabiliteten hos ett fartyg - Visa kunskap om hur vanliga fartygsmanövrar analyseras - Visa kunskap om teori och förenklingar för manövrering - Visa kunskap om roder och trustrar - Visa kunskap om skrovutformning med avseende på sjöegenskaper och manövrering

  Innehåll

  - Vågor, vågspektrum, regelbundna och oregelbundna vågor, vågstatistik och sannolikhet - Krafter på grund av vågor - Rörelseekvationer för flytande strukturer - Rörelser i vågor - Ekvationer och förenklingar för rörelser i vågor - Hävning, stampning rullning i regelbundna och oregelbundna vågor - Analys i frekvensplanet - Hastigheter och accelerationer - Slamming - Parametrisk rullning - Manövrering i lugnt vatten - Ekvationer och förenklingar för manövrering - Kursstabilitet - Manövrering på djupt och grunt vatten - Propeller, roder och trustrar

  Organisation

  Undervisningen genomförs i form av lektioner där kursinnehållet presenteras tillsammans med exempel, övningar och teori. En datorprogramvara för beräkning av rörelser i vågor introduceras. Programvaran används för att genomföra en större uppgift där fartygsrörelser i vågor analyseras. I kursen ingår även besök i ett våg laboratorium samt en övning i fartygsmanövrering i vågor i simulator.

  Litteratur

  Carl-Erik Janson, Waves, Motions and Manoeuvring, Kompendie baserat på:

  - Lars Bergdahl: Wave-induced loads and ship motions, Water Environment Technology, Chalmers, 2010. (Kompendie)
  - Gilbert Dyne: Ship manoeuvring, Naval Architecture, Chalmers 2004. (Kompendie)
  - A.R.J.M. Lloyd, SEAKEEPING Ship Behaviour in Rough Weather 1989
  - Principles of Naval Architecture Vol III 1989 SNAME, Edward V. Lewis Editor. Kompendiet distribueras vid kursstart.

  Martin Schreuder: Föreläsningsunderlag distribueras vid föreläsningarna.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A
  Skriftlig tentamen

  Del B
  Studiebesök på SSPA (närvaro och rapport)
  Bryggsimulatoruppgift (närvaro och rapport)
  OCTOPUS ship motions-uppgift (rapport)

  Slutbetyget bestäms av betyget på den skriftliga tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2022-03-17: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av Martin Schreuder
    [2022-05-30 6,0 hp, 0117]
   • 2022-03-17: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Johanneberg av Martin Schreuder
    [2022-08-22 6,0 hp, 0117]
   • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
    Beslut GRULG, plussning tillåten