Kursplan för Marina framdrivningssystem

Kursplan fastställd 2017-02-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine propulsion systems
 • KurskodSJO741
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPNAV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 31117
 • Max antal deltagare60
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp
  0217 Projekt, del B 2,5 hp
  Betygsskala: TH
  2,5 hp
   0317 Tentamen, del C 2,5 hp
   Betygsskala: TH
   2,5 hp
   • 18 Mar 2021 em L
   • 10 Jun 2021 fm L
   • 27 Aug 2021 em L

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Matematik (inklusive matematisk statistik, numerisk analys och flervariabelanalys), hållfasthetslära samt termodynamik.

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge studenterna kunskap och verktyg för att designa och analysera ett propulsionssystem för ett stort kommersiellt fartyg. Detta inkluderar kunskap och verktyg relaterat till systems engineering för att genomföra en preliminär design av generella komplexa system och specifikt inom marina maskinssystem. Kursinnehållet beaktar både systemets primära och sekundära krav, som t.ex. tillförlitlighet, driftsekonomi och miljöeffekter. Dessutom täcker kursen in propellerns grundläggande hydrodynamiska egenskaper och designprinciper. 

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Utföra en funktionsanalys av maskinrumssystem, gällande krav från fartygets ägare, operatörer och andra intressenter
   - Inhämta relevant information för att utveckla olika koncept av fartygsmaskinsystem
   - Utvärdera olika koncept av fartygsmaskinsystem och utveckla ett maskinrumsarrangemang (GA - General Arrangement)
   - Beskriva och diskutera olika maskinsystems egenskaper, samt dokumentera och kommunicera dessa
   - Identifiera och diskutera inverkan av IMOs utsläppsregleringar samt olika tekniker för att uppfylla dessa krav
   - Förklara propellerns funktion genom att applicera mekanikens principer för fluidens rörelsemängd
   - Tillämpa ITTC-metoder för att beräkna specifikationer för propellern utifrån ett självdriftsförsök
   - Välja en lämplig propeller givet nödvändig dragkraft och maskinens karakteristika.
   - Förklara och värdera effekterna av interaktionen mellan skrov och framdrivning samt hur detta påverkar designen av propellern.

   Innehåll

   Fartygsmaskinsystem

   - "System engineering"
   - Olika typer av framdrivning
   - Maskinsystem och komponenter
   - Matchning av propeller och motor
   - El- och värmeproduktion
   - Innovativa tekniker för en miljövänligare sjöfart

   Propellerteori

   - Propellerkraktäristika
   - "Open-water performance"
   - Interaktion mellan skrov och framdrivning
   - Modelltester och fullskalig extrapolering
   - Kavitation
   - Propellerinducerade ljud och vibrationer
   - Avancerade koncept/begrepp inom propellerteori 

   Organisation

   Kursen utgörs av föreläsningar, övningar, projektarbete, inlämningsuppgifter samt studiebesök.

   En stor del av kursen är problemorienterad i den meningen att inlämningsuppgifter löper parallellt med föreläsningar inom olika ämnesområden. En mycket väsentlig del av kursen är ett projektarbete där studenterna skall utforma ett framdrivningssystem för ett komersiellt fartyg. Detta görs genom en sammanställning av huvuddata för maskinsystem, samt utveckling och utvärdering av olika maskinsystemkoncept. Projektet redovisas skriftligt i en rapport och presenteras muntlig vid ett seminarie. Projektarbetet utförs i mindre studentgrupper.

   Föreläsningarna omfattar "Systems Engineering" så väl som funktion och egenskaper hos olika typer av framdrivningsmotorer, drivlinor och propellrar. För olika varianter av propulsionssystem görs analyser av framdrivningskaft, verkningsgrad, tillförlitlighet samt miljöpåverkan.

   Förutom projektarbeten innefattar studiebesök till ett fartygs maskinrum samt datorsimuleringar för att bestämma propelleregenskaper.

   Litteratur

   Design of Propulsion and Electric Power Generation Systems, Woud & Stapersma, 2003
   Cremona kommer inte att ha boken, och den är svårt att hitta, men du kan köpa den här: https://myportal.imarest.org/
   Select eShop, select Books, Find the book (it was on page 2 for me) on the list.
   - Ship Propulsion Dyne G, Bark G. 2005
   - Kompletterande föreläsningsmaterial laddas upp på kurshemsidan under kursens gång

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Del A: Inlämningsuppgifter
   Del B: Projekt
   Del C: Skriftlig tentamen