Kursplan för Sjöfartsekonomi

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnShipping economics
 • KurskodSJO401
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75121
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0110 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0210 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Inga.

   Syfte

   Syfte med kursen är att ge studenterna en förståelse om rederiers affärsverksamhet och hur den internationella sjöfartsmarknaden fungerar.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Använda grundläggande ekonomiska begrepp - Upprätta investeringskalkyler - Beskriva världshandelns transportvägar - Förklara marknadscykler och de fyra sjöfartsmarknaderna - Definiera aktörerna inom sjöfartsklustret - Tillämpa och analysera resekalkyler - Beskriva olika finansieringsmodeller för fartyg - Förklara de olika befraktningsformernas funktion, särskilt vad gäller ansvars- och kostnadsfördelning - Beskriva delarna i ett rederis Safety Management System(SMS) - Sammanfatta ISM-kodens funktion inom sjöfarten - Beskriva begreppet social hållbarhet och etiskt ansvarstagande inom sjöfarten - Skapa en resekalkyl i ett beräkningsprogram t ex Microsoft Excel 
   - Beskriva tillämpning av anti-korruptionsarbete inom sjöfarten

   Innehåll

   Företagsekonomi: - Ekonomiska grundbegrepp - Ekonomisk redovisning - Investeringar och investeringskalkyler  Världshandelns geografi Sjöfarts Marknader Aktörer på marknaden: - Mäklare, agenter etc. - Hur det går till i praktiken Ekonomiska förutsättningar: - Fartygsfinansiering - Intäkter och kostnader för en resa Fraktavtalen: - Styckegodsbefraktning - Certepartier/befraktningsrätt - Liggetidsberäkningar  - Utföra resekalkulering och sammanställa reseresultat - Social hållbarhet - Etiskt ansvarstagande kopplat till FNs globala hållbarhetsmål nummer åtta.-  Safety Management System(SMS) inom ett rederi - ISM-kodens funktion inom sjöfarten - Övning i informationssökning(biblioteket)

   Organisation

   Kursen utgörs av föreläsningar samt befraktningsimulering i grupp och i kursen ingår också individuella inlämningsuppgifter Kursen avslutas med skriftlig tentamen samt skirftlig och muntlig redovisning av befraktningssimuleringen. Deltagande vid en gruppövning med biblioteket

   Litteratur

   Se kurshemsida.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig tentamen Skriftlig och muntlig redovisning av befraktningssimulering Individuella inlämningsuppgifter Hjälpmedel vid tentamen: - Chalmers typgodkända miniräknare

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.