Kursplan för Skeppsmäkleri

Kursplan fastställd 2022-05-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnChartering practice and shipbroking
 • KurskodSJO296
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSILO
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 81117
 • Max antal deltagare60 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 11 Jan 2024 em L DIG
  • 03 Apr 2024 em L DIG
  • 19 Aug 2024 em L DIG

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  MMS140 Introduktion till internationell logistik
  MMS105 Fartygs befraktning, operation och ship management
  MMS115 Företagsförlagt projektarbete (eller motsvarande arbetslivserfarenhet)

  Programantagning till masterprogrammet Sjöfartens organisation och ledning anses motsvara ovanstående förkunskapskrav.

  Syfte

  Kursen skall ge fördjupade kunskaper i sjöfartsekonomi, tankbefraktning och torrlastbefraktning.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Förklara skeppsmäklarens roll och ställning gentemot sin principal (sk. authority)
  - Förklara den affärsetik som präglar shipping.
  - Förklara hur skeppsmäklarens roll kan bidra till de globala hållbarhetsmålen  
  - Förklara certepartier (torrlast och tank) samt relatera lasters och fartygs egenskaper och hur det påverkar affären.
  - Förklara hur en last respektive ett fartyg kommer ut i marknaden och hela förhandlingsprocessen användande av gängse förkortningar och fackuttryck.
  - Använda World Scale
  - Förklara financiella element (frakt, demurrage, dispatch, kommision)
  - Förklara risker/möjligheter att frakta på time charter trip istället för en resebefraktning
  - Förklara samt genomföra liggetidsberäkningar (torrlast respektive tank)
  - Överskådligt beskriva sjöfartsrelaterade organisationer; säte, uppdrag, typ av organisation och vad de gör för sina medlemmar. 

  Innehåll

  Kursen är indelad i två delar: Torrlastbefraktning och tankbefraktning.

  Övergripande läromål
  - Internationella sjöfartsorganisationer.
  - Affärsetik, att agera "as agent to" och vikten av att inte agera utanför sina befogenheter.

  Torrlastbefraktning
  - Fartygstyper och dimensioner
  - Fraktmarknad och praxis
  - Certepartier
  - Tvister och ansvarsförsäkring

  Tankbefraktning
  - Tankfartyg och system
  - Oljemarknad
  - Worldscale
  - Resecertepartier
  - Timecharter
  - Liggetid
  - Certepartiets finansiella element

  Organisation

  1) Föreläsningar och övningar i klassrummet
  2) Inlämningsuppgifter
  3) Presentationsuppgift

  Litteratur

  Kursen använder sig av senaste utgåvan av Institute of Chartered Shipbrokers böcker: 

  - Tanker Chartering
  - Dry Cargo Chartering

  På grund av kraftig revidering rekommenderas EJ böcker före 2014.

  Kontakta examinator för bokbeställning.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Inlämningsuppgift och muntlig presentation
  Del B: Skriftlig tentamen

  Hjälpmedel vid tentamen
  Typgodkänd miniräknare

  Slutbetyget bestäms av resultatet på den skriftliga tentamen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.