Kursplan för Sjöfartsjuridik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMaritime law
 • KurskodSJO131
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75120
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 14 Jan 2021 fm L
 • 08 Apr 2021 fm L
 • 23 Aug 2021 fm L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen ger studenten grundläggande kunskaper i civilrätt, främst inom det handelsrättsliga området. Kursen skall vidare höja och förbättra säkerheten till sjöss genom att studenten får kunskaper i sjörätt och nationellt/internationellt sjösäkerhetsarbete. Genom lösning av praktiska problem och studie av domstolarnas rättstillämpning skall studenten förvärva grundläggande färdighet i juridisk problemlösning.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara grundläggande juridiska begrepp
- Tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem
- Tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt
- Identifiera sjörättsliga frågeställningar
- Visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt
- Visa god kännedom och kunna tillämpa på området förekommande regelverk inom arbetsmiljö och arbetsrätt
- Tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten
- Identifiera etiska problem i förhållande till gällande lagstiftning samt förklara grundläggande etiska ställningstaganden i förhållande till exempelvis kontraktsrätt

Innehåll

- Grundläggande avtalsrätt
- Fullmaktslära
- Befälhavarens avtal och fullmakt
- Köprätt, Associationsrätt, Arbetsrätt och arbetsmiljölagstiftning
- Skadeståndsrätt och Redarens skadeståndsansvar
- Redarens skadeståndsansvar avseende miljöskador
- Sjörätt med inriktning på fartyget, flagg, register, panträtter, bärgning, kollisioner, last, Haag-Visby, sjölagen kap 13, gemensamt haveri, försäkring, administration, dagböcker, sjöförklaring och passagerare
- Nationell och internationell säkerhetslagstiftning

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen

Hjälpmedel vid tentamen
- Lagtext
- Konventioner
- Avtal

STCW

 • A-II/1 Monitor compliance with legislative requirements
  Ingår även i kurs:SJM060,SJO765,
 • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJM040,SJM055,SJM097,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2021-08-09: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Eftermiddag till Förmiddag av Elin Johansson
   [2021-08-23 7,5 hp, 0109]
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-09-04: Examinator Examinator ändrat från Daniel Eriksson (danieer) till Robert Severin (severin) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]