Kursplan för Hela resan: Profilkurs kryssning

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe voyage: Cruise profile course
 • KurskodSJM135
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75125
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

135 hp inom sjökaptensprogrammet samt 45 hp från kurser i fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning.

Syfte

Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Planera en resa för ett Passagerar/Kryssningsfartyg avseende navigation,normal fartygs operation
- Planera genomförande av säkerhetsövningar för en stor besättning
- Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard för kontrollorgan

Innehåll

Planering och genomförande av en hel resa  inom segmentet enligt gällande industristandard.

Organisation

Projektarbete där studenten själv söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen. Obligatoriska arbetspass

Litteratur


Examination inklusive obligatoriska moment

Presentation av dokumentationen för kontrollorgan enligt branschstandard Godkänt deltagande vid arbetspass

STCW