Kursplan för Nödsituationer och skadekontroll

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmergencies and damage control
 • KurskodSJM076
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75119
 • Max antal deltagare48
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygsstabilitet
  SJO114 Grundläggande säkerhet

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge sådana kunskaper i stabilitet som krävs för att kunna agera i en nödsituation eller incident i syfte att rädda besättning, fartyg och last.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva vilka parter som blir inblandade vid exempelvis en grundstötning-
  - Beskriva de åtgärder man bör ta i första skedet efter en incident
  - Identifiera och förstå GZ-kurvans förändring vid vattenintrång
  - Utföra de beräkningar som krävs för att fastställa med vilken kraft ett fartygs står på grund
  - Definiera stabilitetsförändrande begrepp och dess påverkan på fartyget i sjö

  Innehåll

  - Grundläggande stabilitet (repetition)
  - Grundläggande läckstabilitet, beräkningsexempel
  - Praktiskt förfarande vid olycka - haverirapporter
  - Dynamisk stabilitet, begrepp och exempel
  - GZ-kurva - tolkningar av och förändring vid olycka, dockning m.m.

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar, obligatoriskt simulatorpass och avslutas (examineras) genom ett antal obligatoriska Quiz.

  Litteratur

  Ship stability, Dokkum
  Hydrostatiska tabeller SAGA FEEDER

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Lärandemål 1-5 examineras genom att uppnå minst 80% rätta svar på ett antal Quiz.


  Hjälpmedel vid tentamen
  N/A

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW

  • A-II/1 Inspect and report defects and damage to cargo spaces, hatch covers and ballast tanks
   Ingår även i kurs:
  • A-II/2 Control trim, stability and stress
   Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,SJM128,SJO765,SJO780,
  • A-II/2 Develop emergency and damage control plans and handle emergency situations
   Ingår även i kurs:SJM097,SJO761,SJO762,SJO763,SJO764,SJO765,