Kursplan för Kvalitetssystem och rederiers säkerhetsorganisation

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnQuality systems and shipping companies' safety organisation
 • KurskodSJM055
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen, del A 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 em L DIG
 • 06 Okt 2023 fm L DIG
 • 19 Aug 2024 em L DIG
0217 Inlämningsuppgift, del B 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om kvalitetssystem och hur rederiers säkerhetsorganisation fungerar i enlighet med den internationella ISM-koden.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Beskriva bakgrunden och utvecklingen av ISM koden
- Beskriva skillnaden mellan olika bestämmande organ
- Beskriva de allmänna delarna i kvalitets management system, såsom ISO9000, ISO14000 & ISM
- Förklara säkerhetsutvecklingen inom den maritima industrin ur reaktiv och proaktiv synvinkel
- Tillämpa grundläggande principer, koncept och villkor för en risk assessment och säkerhets management i en maritim kontext
- Beskriva innehåll i ett Safety management system (SMS)
- Förklara en riskanalys process i enlighet med IMOs Formal Safety Assessment process, inkluderande val av metoder, riskbedömning, riskkontroll och kostnadsberäkning
- Producera och dokumentera en risk assessment eller säkerhetshöjande åtgärd till en läsbar professionell rapport
- Skriva en rapport om riskhantering på engelska språket.

Innehåll

Introduktion till regler, lagstiftning i safety management systems.
ISM kodens bakgrund, innehåll och praktiska tillämpning i maritima industrin.
Risk assessment och en skriven rapport för professionellt användande.
Skriva en väldisponerad rapport på engelska. Rapporten skall vara en del av språkutveckling samt inriktad mot effektiv kommunikation och en muntlig presentationsteknik. Texten kommer bearbetas i flera steg och ges feedback i form av peer review.

Organisation

Undervisning om bakgrund till ISM-koden i SOLAS-konventionen
Genomgång av praktisk ISM med dess funktioner ur användarperspektiv.
granskning av exempel-SMS.
Producera del av SMS i grupp, på engelska.
Peer Review av varandras SMS, sex grupper.

Producera en riskbedömning i rapportform på engelska språket

Lärsekvens
Kursen är en del av lärsekvens kommunikation inom programmet

Litteratur

ISM-koden, Resolution A.1071(28) och föreläsningsanteckningar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A: Tentamen
Del B: Rapport

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/1 Use the IMO Standard Marine Communication Phrases and use English in written and oral form: English language
  Ingår även i kurs:SJM016,SJM026,SJM033,
 • A-II/2 Monitor and control compliance with legislative requirements and measures to ensure safety of life at sea, security and the protection of the marine environment
  Ingår även i kurs:SJM040,SJM097,SJO131,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2024-05-17: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 5 timmar av Tentamensadministration
   [2024-05-31 2,0 hp, 0117]
  • 2024-05-17: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2024-05-31 Förmiddag till 2024-05-31 Eftermiddag av Tentamen
   [2024-05-31 2,0 hp, 0117]
  • 2024-05-17: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 4 timmar av Tentamensadministration
   [2024-05-31 2,0 hp, 0117]
  • 2024-05-17: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 5 timmar till 4 timmar av Tentamensadministration
   [2024-05-31 2,0 hp, 0117]