Kursplan för Komplexa trafiksituationer

Kursplan fastställd 2022-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced collision avoidance
 • KurskodSJM032
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75167
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0122 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0222 Övning, del B 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande följande lärandemål:

   - Identifiera och analysera trafiksituationer i öppet hav och agera i enlighet med internationella sjövägsreglerna
   - Förklara radarns ARPA-funktion samt dess begränsningar.
   - Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer samt AIS-information
   - Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse.
   - Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

   från följande kurser:

   SJM005 Terrester navigation och sjömanskap
   SJM015 Trafiksituationer

   Syfte

   Kursen syftar till att vidareutveckla studentens förmåga att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer med hög trafikdensitet och i trånga farleder.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   1 Förklara och tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer i trafiksepareringssystem (TSS), trång farled och områden med hög trafikintensitet
   2 Använda ARPA och/eller Target Tracking-radarns trialfunktion
   3 Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR-konfigurationer som bildorientering, sann och relativ rörelse samt val av vektor- och spårkombinationer
   4 Beskriva och tillämpa regler och riktlinjer i Ship's Routing och Ship Reporting Systems (SRS)
   5 Beskriva och tillämpa funktionen för en Vessel Traffic Service (VTS)
   6 Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

   Innehåll

   Repetition och fördjupning av de internationella sjövägsreglerna
   Användning av radar och ARPA eller Target Tracking i mer komplexa trafiksituationer
   Ship's Routing, Ship Reporting Systems (SRS) och Vessel Traffic Service (VTS)

   Organisation

   Föreläsningar, simulatorövningar och ett kortare grupparbete.

   Litteratur

   Enligt kurs-PM

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Moment 0118 Inlämningsuppgift, Del A
   Inlämningsuppgift (examinerar lärandemål 1, 3-5)

   Del B examinerar lärandemål 1-3:
   Godkända simuleringar med tillhörande uppgifter (examinerar lärandemål 1-6)
   Digital dugga (lärandemål 1)
   Praktiskt kompetenstest i simulator (examinerar lärandemål 1-6)

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

   STCW