Kursplan för Meteorologi och oceanografi

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2022-02-01 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMeteorologi och oceanografi
 • KurskodSJM020
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75113
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 fm L_DATA
 • 06 Okt 2023 em L_DATA
 • 29 Aug 2024 em L_DATA

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen skall ge kunskaper och förmåga att planera och genomföra en resa med beaktande av väder och havets inverkan på fartyget.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Förklara metrologiska och oceanografiska element och processer
 2. Förklara olika vädersystems karakteristik, inklusive tropiska orkaner och farlig kvadrant kring frontlågtryck
 3. Visa förmåga att göra väderrapportering
 4. Förklara havens strömsystem och uppkomsten av havsvågor
 5. Använda och analysera synoptiska kartor 
 6. Demonstrera färdigheter att göra en väderprognos för ett område och analysera sjötillstånd, genom att använda tillgänglig meteorologisk information

Innehåll

- Genomgång av meteorologiska begrepp, väderkartor, observationer och atmosfärens påverkan
- Extrema väderfenomen som tropiska cykloner, tornados och stormar
- Havets sammansättning och belysande av teorin bakom vågbildning och havsströmmar

Organisation

Kursen utgörs av föreläsningar och övningstillfällen. Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

Litteratur

Väder och Vind till Sjöss – L-G Nilsson

Examination inklusive obligatoriska moment

1. Skriftlig Individuell tentamen Examinerar lärandemål 1,2,3,4,5,6
Hjälpmedel Typgodkänd miniräknare

Slutbetyg: (Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd).


2. Projektuppgift (U/G)

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

STCW

 • A-II/2 Forecast weather and oceanographic conditions
  Ingår även i kurs:SJO765,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2023-10-04: Plats Plats ändrat från Lindholmen-salar till Lindholmen, Data av Examinator
   [2023-10-06 3,0 hp, 0116]
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2023-11-27: Examinator Examinator ändrat från Mats Gruvefeldt (sk98grma) till Jonas Wodelius (sk98anjo) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]