Kursplan för Trafiksituationer

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJM015
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0216 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
  • 01 Jun 2023 fm L
  • 07 Okt 2022 fm L
  • 23 Aug 2023 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenten grundläggande färdigheter för att kunna hantera trafiksituationer till sjöss och undvika kollision.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1 Förstå de internationella sjövägsreglerna (COLREG)
  2 Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer
  3 Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer
  4 Förklara ARPA och/eller Target Tracking utrustningens funktion samt begränsningar
  5 Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse
  6 Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

  Innehåll

  - Analys av trafiksituationer
  - Internationella sjövägsreglerna
  - Manuell radarplotting
  - Funktion och begränsningar för radarns ARPA och/eller Target Tracking-funktion
  - Radarteori
  - Dagböcker

  Organisation

  Föreläsningar
  Övningar
  Simulatorövningar
  Skriftlig examen

  Litteratur

  Anges i kurs-PM

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Moment 0116 Övning, del A 
  Godkända simuleringar med tillhörande uppgifter (examinerar lärandemål 2-6)
  Digital dugga (lärandemål 1)
  Praktiskt kompetenstest i simulator (examinerar lärandemål 2-6)
  Digitalt prov (examinerar lärandemål 1)
  Moment 0216 Tentamen, del B
  Skriftlig tentamen (examinerar lärandemål 3-5)

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  STCW