Kursplan för Ellära och magnetism

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Observera
Obs – kan ej ingå i Chalmersexamen

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectricity and magnetism
 • KurskodSEE175
 • Omfattning6 Förutbildningspoäng
 • ÄgareZBARD
 • UtbildningsnivåFörutbildningsnivå
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 94117
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0123 Laboration 1,5 fup
Betygsskala: UG
1,5 fup
  0223 Tentamen 4,5 fup
  Betygsskala: TH
  4,5 fup
  • 09 Mar 2024 em12 L
  • 03 Apr 2024 em L
  • 29 Aug 2024 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå

  Särskild behörighet

  Matematik 2a eller 2b eller 2c samt Engelska 6

  Kursspecifika förkunskaper

  Motsvarande gymnasiets matematikkurser 1 och 2.

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge en förståelse för grundläggande fysikaliska samband samt ge en god grund för fortsatta studier inom teknisk högskola.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tydligt redovisa sina problemlösningar på ett fullständigt och strukturerat sätt.
  • Redogöra för de viktigaste begreppen, principerna och terminologin inom elektromagnetism.
  • Tillämpa storheterna elektriskt fält, elektrisk potentiell energi och magnetfält i problem som rör elektrisk- och magnetisk kraftverkan, samt partikelrörelse i närvaro av fält.
  • Tillämpa Kirchhoffs lagar, potentialvandring, Ohms lag, Joules lag, samt serie- och parallellkoppling av komponenter i problem som rör elektriska likströmskretsar.
  • Utföra enkla beräkningar relaterade till kondensator och induktor.
  • Tillämpa Lenz lag och Faradays lag i induktionsproblem.
  • Utföra enklare experimentella studier på teman inom elektriska kretsar och elektromagnetism.

  Innehåll

  Grundläggande begrepp inom elektromagnetism (laddning, ström, potential, spänning, energi, effekt, elektrisk fältstyrka, magnetisk flödestäthet, magnetiskt flöde); kretselement (spänningskälla, ledare, resistor, kondensator, induktor); likströmskretsar (Kirchhoffs lagar, potentialvandring, Ohms lag, Joules lag, serie- och parallellkoppling av komponenter, RC-krets, RL-krets); elektrisk- och magnetisk kraftverkan (elektriskt fält, magnetfält, partikelrörelse i närvaro av fält); induktion (Lenz lag, Faradays lag); funktionsprincip för linjär likströmsmotor och linjär likströmsgenerator.

  Organisation

  Det lärarledda stödet för kursdeltagarnas lärande utgörs av föreläsningar, övningar och laborationer (experimentellt arbete, användning av datorhjälpmedel).

  Litteratur

  • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Jenny Ivarsson, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, teoribok (Natur och kultur)
  • Rune Alphonce, Lars Bergström, Per Gunnvald, Erik Johansson, Roy Nilsson: Heureka! Fysik 1 och 2 basåret, övningsbok (Natur och kultur)
  • Utdelat material

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Lärandemålen examineras genom aktivt deltagande i och redovisning av laborationer, och en skriftlig tentamen (på Campus och/eller digitalt). För godkänd kurs krävs godkända laborationer och godkänd tentamen. Betygsskalor: laborationer (U, G), tentamen (U, 3, 4, 5). Slutbetyget baseras på tentamensresultatet.

  Kursen motsvarar tillsammans med övriga två fysikkurser på ZBASS/ZBARD till djup och innehåll minst gymnasieskolans Fysik 2.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.