Kursplan för Exoplaneter och solsystemet

Kursplan fastställd 2023-02-07 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnExoplanets and the solar system
 • KurskodSEE145
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85151
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0122 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 11 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 em J
 • 21 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande fysik (inklusive mekanik, elektromagnetism, kvantfysik) och matematik.  

Syfte

Den här kursen ger en introduktion till vårt eget solsystem och planeter som kretsar kring andra stjärnor - exoplaneter. Tusentals exoplaneter har upptäckts under de senaste decennierna efter utveckling av banbrytande instrument och faciliteter, särskilt efter uppskjutningar av flera dedikerade rymdteleskop. En av de största upptäckterna är den exceptionella mångfalden av exoplaneter där flera nya typer av planeter utan motsvarigheter i vårt eget solsystem har upptäckts. Syftet är att göra studenterna förtrogna med detta nya forskningsområde och få förståelse för vår egen planet och planetsystem i denna kontext.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Redogöra för solsystemets uppbyggnad och planeternas och månarnas grundläggande egenskaper och fysikaliska processer inklusive beräkningar av planeters banor.  - Ha förståelse för olika detektionsmetoder av exoplaneter inklusive respektive metods möjligheter och begränsningar och grundläggande tillämpning på observationella data.  - Ge en översiktlig beskrivning av planetbildningsteorier och hur dessa kan förklara exoplaneters mångfald och arkitekturen av planetsystem.

Innehåll

- Översiktligt om stjärnor.  - Solsystemets uppbyggnad och utforskning.  - Celest mekanik.  - Detektionsmetoder och utmaningar.  - Teleskop och instrumentering. Mark- kontra rymdbaserade teleskop. - Planeters inre uppbyggnad.  - Ytprocesser. - Atmosfärer och atmosfärsflykt.  - Mångfalden av exoplaneter, demografi och förekomst.  - Arkitektur av exoplanetsystem.  - Introduktion till planetbildningsteorier.  - Kriterier för planeter lämpliga för liv.

Organisation

Föreläsningar, övningar, diskussioner, projektarbete och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar kompletterade med utvalda artiklar och bokkapitel till exempel ur Planetary Sciences (de Pater and Lissauer) och The Exoplanet Handbook (Michael Perryman). Böckerna finns att laddas ner från Chalmers bibliotek webbsida och artiklarna tillhandahålls av lärarna.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och obligatoriska inlämningsuppgifter och projektarbete. 

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.