Kursplan för Klimatmodellering

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnClimate modelling
 • KurskodSEE110
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 4 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74122
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Projekt 4 hp
Betygsskala: UG
4 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Jorden som system (SEE060) eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen skall ge kunskaper om hur klimatet kan simuleras via modeller och därmed hur förändringar i klimatet kan förutses. Av speciell vikt är att förstå både möjligheter och begränsningar i simuleringarna och hur pålitliga klimatprognoser är. Efter avslutad kurs skall studenten förstå och kunna beskriva hur IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) arbetar. Studenten ska få kunskap och verktyg för att hitta, granska och diskutera data av klimatmodeller och olika typer av klimatprognoser i sin framtida yrkesutövning. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Beskriva fundamentala koncept inom klimatmodellering, vad klimatmodeller består av och skillnad mellan klimatsystem, klimatmodell, klimatprognos, klimatprojektion, klimatsensitivitet och klimatscenario
  • Sammanfatta och reflektera kring egenskaper av klimatmodeller
  • Diskutera begränsingar av klimatmodeller
  • Förklara exempel av klimatdata, analysmetoder och verktyg (netCDF files, Jupyter Notebook, cdo)
  • Tillämpa tekniska färdigheter relaterad till klimatmodellering för ett exempelproblem
  • Hitta och utvärdera litteratur
  • Beskriva ett forskningsprojekt (rapport skrivande)

  Innehåll

  Kursen innehåller två delar:

  A. Teoretiskt block med föreläsningar:

  • Mål och struktur av olika typer av klimatmodeller
  • Egenskaper och begränsningar av olika typer av klimatmodeller
  • Organisation och arbetssätt av IPCC

  B. Praktiskt block med workshops och ett projektarbete:
  • Workshops runt praktiska/tekniska aspekter av klimatmodellering och vetenskaplig arbete
  • Projekt inom klimatmodellering, inkluderande projektrapport, vetenskaplig presentation, review och reflektion
  • Kritisk analys av vetenskaplig resultat

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops och ett obligatoriskt projekt.

  Litteratur

  Utdelat material och webb-resurser. Publiceras och presenteras i detalj på kurshemsidan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen baseras på projekt (godkänt rapport, presentation, peer-review och reflektion) och quizz (godkända).

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.