Kursplan för Elektromagnetiska fält och vågor

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectromagnetic fields and waves
 • KurskodSEE105
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Globala system, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74125
 • Max antal deltagare90
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
6 hp
  0221 Laboration 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Flervariabelanalys inkluderande vektoranalys

   Syfte

   Efter kursen ska studenterna ha kunskaper om teorin för elektromagnetiska fält och vågor samt förmåga att använda den för att lösa fysikaliska och elektrotekniska problem.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)


   • Använda den klassiska elektromagnetiska fältteorin för att analysera och lösa fysikaliska och elektrotekniska problemställningar.
   • Härleda formler och beräkna elektromagnetiska storheter. 
   • Analysera och formulera ekvationer för elektromagnetiska problem. 
   • Härleda och bestämma analytiska lösningar till elektromagnetiska problem i enkla geometrier.
   • Använda datorprogram för att bestämma numeriska lösningar till elektromagnetiska problem.

   Innehåll


   • Repetition av vektoranalys
   • Elektrostatik
   • Dielektriska material
   • Elektrisk ström
   • Magnetostatik
   • Magnetiska material
   • Maxwells ekvationer och tidsvariabla fält
   • Plana elektromagnetiska vågor

   Organisation

   Föreläsningar, räkneövningar, räknestugor, datorlaborationer och inlämningsuppgifter. Obligatorisk närvaro för datorlaborationerna vid minst 4 tillfällen.

   Litteratur

   Cheng, Field and wave electromagnetics, second edition, Pearson new international edition, 2014.
    

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Skriftlig Tentamen.
   Datorlaboration.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.