Kursplan för Mätteknik

Kursplan fastställd 2021-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEngineering measurements
 • KurskodSEE100
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47126
 • Max antal deltagare130
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0121 Laboration 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0221 Laboration 4 hp
  Betygsskala: TH
  4 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Matematisk analys i en variabel, komplexa tal och linjära elektriska kretsar.

   Syfte

   Kursen skall ge grundläggande kunskaper för att analysera mätproblem och designa och utvärdera mätsystem. Mätosäkerhetsanalysen är central. Den skall också ge kunskaper om moderna elektriska mätinstrument, till nytta när man senare konfronteras med nya instrument, kanske baserade på hitintills okända metoder och fysikaliska effekter.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • redovisa en övergripande förståelse för hur mätningar genererar ett beslutsunderlag för övervakning av till exempel produktionsprocesser liksom potentiella faror i vår miljö för att säkerställa en hållbar utveckling
   • utföra uppkopplingar i enlighet med elektriska kretsschema och använda multimeterar, oscilloskop och tid- och frekvensräknare,
   • använda ett konstruktivt och kritiskt förhållningssätt för att bedöma begränsningar och osäkerheter i hela mätprocesskedjan, ofta med utgångspunkt i instrumenttillverkares instruktionsböcker och datablad,
   • skriva en mätrapport (vetenskaplig rapport baserad på experimentella data) med en struktur som accepteras och förstås av yrkesverksamma ingenjörer inom området (elektrisk) mätteknik.

   Innehåll

   I mätteknikdelen läggs mycket stor vikt vid laborativa moment. I laborationerna tränas färdigheten att använda:
   • givare för mätning av fysikaliska storheter med hjälp av elektriska och optiska metoder.
   • moderna mätinstrument för insamling av givarsignaler som digitala oscilloskop och multimetrar.
   • universalräknare för mätning av tid och frekvens.
   Vidare tränas studenten i att behärska:
   • val av mätmetod och mätsystem för att få en bra hållbarhet över längre tider och därmed minimera resursförbrukning,
   • samspelet mellan mätobjekt och mätinstrument, innebörden av kalibreringar, spårbarhet och normaler,
   • funktionen hos elektroniska komponenter

   Organisation

   Kursen omfattar föreläsningar och laborationer, och eget arbete främst i form av skriftliga rapporter.

   Litteratur

   Kompendium i Mätteknik och laborationsanvisningar.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   • Labbtentamen (laboration 4 hp) i form av mätuppgifter som redovisas individuellt och skriftligt vid särskilt tillfälle.
   • Alla kursens laborationer skall vara godkända inklusive laborationsrapport (laboration 2 hp).
   Slutbetyg är: Underkänd, 3, 4 och 5.

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.