Kursplan för Miljömätteknik

Kursen är nedlagd
Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEnvironmental measurement techniques
 • KurskodSEE090
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKELT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 7,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 50144
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
 • 01 Jun 2021 fm J
 • 28 Aug 2021 fm J

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Elektrisk mätteknik och någon miljöteknisk grundkurs.

  Syfte

  Kursens mål är att ge allmänkunskap om dagens miljöproblem samt behovet av mätningar. Grundlig kunskap om flera olika mättekniker och mätstrategier för föreningar i luft och vatten skall också läras ut.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Ge exempel på flera olika miljöproblem
  • Beskriva processerna bakom ozonförluster i stratosfären
  • Ange de nödvändiga villkoren för att polär ozonnedbrytning ska ske
  • Beskriva de fysikaliska processer bakom växthuseffekten samt ge exempel av olika återkopplingsprocesser båda positiva och negativa
  • Beskriva några av problemen med luftföroreningar i städer
  • Ge exempel på olika mättekniker för föreningar i atmosfären
  • Beskriva hur ljus absorberas och sprids i atmosfären
  • Beskriva hur olika optiska och mikrovågs instrument fungerar till ex.
   • Beräkna våglängdsupplösning hos en Fourier transformspektrometer
   • Beräkna mellanfrekvenserna i en heterodyn mikrovågsradiometer
   • Hur kalibrering av en mikrovågsradiometer går till
  • Beskriv hur geofysisk information härleds från spektral mätningar från olika instrument
  • Använda Beer-Lambert lagen för att beräkna absorption av ljus hos olika föreningar samt härleda mängden av ett ämne given absorptansen
  • Tillämpa "minsta kvadrat" metoden för att härleda en föreningskoncentration från spektral mätningar.

  Innehåll

  Introdukion till miljöproblemen -ozonproblematiken, klimatfrågan, luftföroreningar

  Grundlägande fysikaliska principer spektra, linjeformer, strålningstransport, mätgeometrier

  Spektrometer och instrument för mikrovåg infrarött och synligt ljus

  • Mikrovåg- och heterodynmättekniken men applikationer
  • DOAS och FTIR mätningar och tillämpningar
  • LIDAR tekniker och DIAL metoden

  Härledning av geofysiska parameter från spektrala mätningar (minsta kvadratmetoden)

  Organisation

  Kursen består av ca 20 föreläsningar, 2 laborationer och ett flertal övningar.

  Litteratur

  Kursmaterialet är utvecklat och insamlat av lärarna. Extra läsmateriell  kommer att finnas på kursens webbsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Betygssättningen sker genom skriftlig tentamen
  Inlämningsuppgifter och labredovisningar måste vara godkända.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurs:
   • 2020-06-12: Nedlagd Ändrat till nedlagd av UOL
    Kursen är nedlagd