Kursplan för Mekanik

Kursplan fastställd 2023-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMechanics
 • KurskodSEE080
 • Omfattning5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74113
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Tentamen 5 hp
Betygsskala: TH
0 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 em J
 • 05 Apr 2024 fm J
 • 22 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kunskaper i mekanik behövs för att förstå jorden som system, och är en nödvändig grund för fortsatta fysikstudier. Här introduceras viktiga begrepp inom mekanik utgående från både naturliga (inkl. astronomiska) fenomen, och tekniska system

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • förstå hur mekanik kan användas för att modellera verkliga fysikaliska system;
 • dela upp krafter/vektorer i olika koordinatsystem och göra beräkningar med vektorer;
 • frilägga ett system i jämvikt och ställa upp jämviktsekvationer för det;
 • beräkna masscentrum för ett enkelt system;
 • använda friktion i beräkningar;
 • matematiskt beskriva rätlinjig och kroklinjig rörelse;
 • känna till och kunna använda Newtons lagar och härledda lagar (om arbete, energi, rörelsemängd m.m).
 • göra grundläggande beräkningar av satellitbanor

Innehåll

Introduktion

1. Kraftgeometri
1. Kraften som vektor, elementaroperationer
2. Krafter i två dimensioner, kraftmoment
Något om krafter och moment i tre dimensioner

2. Jämviktslära
1. Jämviktsvillkor, friläggning
2. Tvådimensionella jämviktsproblem

3. Masscentrum - tyngdpunkt
4. Tillämpningar
1. Friktion

5. Partikelns kinematik
1. Rätlinjig rörelse
2. Kroklinjig rörelse

6. Partikelns kinetik
1. Grundläggande lagar och begrepp (Newtons lagar m.m.)
2. Tillämpningar (rätlinjig och kroklinjig rörelse)
3. Härledda lagar (arbete, effekt, energi, rörelsemängd, impuls, m.m.)
4. Svängningsrörelse (fria odämpade svängningar)
Celest mekanik: satellitbanor m.m.

Organisation

Föreläsningar och räkneövningar. Frivilliga inlämningsuppgifter, som kan ge bonuspoäng på tentan.

Litteratur

Jansson, Grahn, Enelund: Mekanik - Statik och dynamik (Studentlitteratur)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Frivilliga inlämningsuppgifter, som kan ge bonuspoäng på tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.