Kursplan för Introduktion till globala system

Kursplan fastställd 2021-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to global systems
 • KurskodSEE070
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 3 hp,MTS 1,5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74130
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Projekt, del A 5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp2,5 hp
  0220 Projekt, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Syfte

   Det övergripandet syftet med kursen är att ge en orientering runt vilka problembeskrivningar som gör att vi studerar globala system, hur globala system kan avgränsas och hur kunskaperna kan nås om systemen. Kursen ger en överblick över olika globala system och hur de skiljer sig åt. Vidare ska kursen ge grundläggande kunskaper om vad vetenskap, kunskap, system och modeller är.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • Karaktärisera och definiera globala system, och beskriva mänskliga utmaningar kopplade till dem.
   • Beskriva och tillämpa grundläggande systemtänkande.
   • Använda grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp för att reflektera över hur globala system kan studeras vetenskapligt.
   • Tillsammans med andra författa en analytisk text.

   Innehåll

   • Grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp såsom vetenskap, kunskap, falsifierbarhet och skillnaden mellan fakta och värden
   • Grundläggande systemvetenskapliga begrepp såsom komponenter, omgivning och systemavgränsning
   • Beskrivningar av några globala utmaningar och de system som behöver studeras för att förstå dem (Exempelvis klimatsystemet, det socio-tekniska systemet och livsmedelsproduktion).

   Organisation

   Kursen består av fem olika delar:

   1) Föreläsningar om grundläggande begrepp inom system analys och vetenskapsteori.
   2) Föreläsningar som beskriver olika globala system eller praktiskt arbete som informeras av kunskap om globala system.
   3) Seminarier som förbereds i grupp där begrepp kopplas och tillämpas till de konkreta globala systemen.
   4) Rapportskrivande i grupp där studenterna ska själva ska beskriva ett globalt system och hur det kan studeras.
   5) Muntlig presentation av rapporterna.

   Litteratur

   Utdelat material och webb-resurser. Publiceras och presenteras i detalj på kurshemsidan.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Aktivt deltagande på 75 % av seminarierna
   Godkänd rapport
   Godkänd muntlig presentation

   Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.