Kursplan för Jorden som system

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2023-02-06 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe Earth System
 • KurskodSEE060
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeGlobala system
 • TemaMiljö och hållbar utveckling 5 hp
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74128
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Inlämningsuppgift, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0220 Tentamen, del B 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 29 Maj 2024 fm J
  • 06 Okt 2023 em J
  • 27 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Syfte

  Kursen beskriver de fysikaliska och kemiska mekanismer som styr jordens klimat. Speciellt fokus läggs på de stora kretsloppen i naturen och hur de kan förstås som sammankopplade system som agerar på olika tidsskalor. Kursen skall ge de grundläggande kunskaper som krävs för att senare kunna analysera mänskliga aktiviteter ur miljö- och klimatperspektiv.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  redogöra för jämviktstillstånd och återkopplingar i system, atmosfärens och havens struktur och cirkulation, plattektonik, jordens strålningsbalans, betydelse och nedbrytning av ozonlagret, vattnets och kolets kretslopp, orsak och hastighet av naturliga klimatförändringar, inverkan på klimatet av fossila bränslen, avskogning och jordbruk. Vidare, att kunna lösa enklare numeriska problem kring t.ex. hydrostatisk jämvikt, tidskonstanter och strålningsbalans, samt att kunna utföra och tolka enkla simuleringar av delar i klimatsystemet.

  Innehåll

  Huvudtema i kursen är:

  • Grundläggande systemtänkande

  • Atmosfären, haven, kryosfären och litosfären

  • Jordens strålningsbalans

  • De viktigaste kretsloppen (vatten, kol, kväve och fosfor)

  • Naturliga klimatförändringar

  • Mänskligt orsakade förändringar, som nedbrytning av ozonlagret, utsläpp av växthusgaser och försämrad luftkvalité

  Organisation

  Kursen består av föreläsningar, egen inläsning av litteratur och övningar, samt simuleringar som redovisas via inlämningsuppgifter.

  Litteratur

  The Earth System av Kump, Kasting och Kump (third international edition), ISBN 1-292-02163-2, samt utdelat material.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen (6 hp) samt obligatoriska inlämningsuppgifter (1,5 hp). Slutbetyg baseras enbart på tentamensresultat.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2023-11-03: Examinator Examinator ändrat från Patrick Eriksson (patrick2) till Hans Chen (hansche) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]