Kursplan för Elektriska kretsar

Kursplan fastställd 2022-02-03 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectric circuits
 • KurskodSEE055
 • Omfattning6 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Elektroteknik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47131
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0120 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2024 em J
 • 03 Apr 2024 fm J
 • 21 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MVE605 Inledande matematik eller motsvarande

Syfte

Kursen skall ge grundläggande kunskap och förståelse för elektriska kretsar och de samband och storheter som beskriver dessa. Effektiva analysverktyg och beräkningsmetoder för kretsar vid likström, växelström samt transienter behandlas. Kursen skall också ge en viss färdighet i att använda datorbaserade analysverktyg. s.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förstå innebörden av och kunna använda de kretstekniska begreppen och symbolerna
- Använda Ohms lag och Kirchhoffs lagar för att med mask- eller nodanalys lösa kretstekniska problem med utgångspunkt från ett givet kretsschema
- Göra beräkningar i enkla kretsar med operationsförstärkare
- Göra en stationär växelströmsanalys av en given krets
- Bestämma frekvensfunktionen för passiva och aktiva filter
- Bestämma deras undre och övre gränsfrekvens och rita deras Bode-diagram
- Göra beräkningar i enkla kretsar med transformatorer och magnetiskt kopplade spolar
- Lösa transienta problem med ett reaktivt element
- Med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg simulera en krets med ett givet kretsschema
- Använda en multimeter och ett oscilloskop för grundläggande elektriska mätningar

Innehåll

Grundläggande kretstekniska begrepp och komponenter,
Kirchoffs lagar,
Mask- och nodanalys,
Kretsteoremen,
Kretsar vid likström och växelström
Operationsförstärkare,
Komplexa metoden,
Filter- och resonanskretsar,
Överföringsfunktioner och Bodediagram,
Transienta förlopp,
Magnetiskt kopplade kretsar, transformatorn,
Laborationer som genomföres, dels praktiskt, dels med hjälp av ett datorbaserat analysverktyg.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, räkneövningar, obligatoriska laborationer och inlämningsuppgifter.

Litteratur

Bill Karlström: Kretsanalys, 2:a uppl. (2018), Studentlitteratur

Examination inklusive obligatoriska moment

De teoretiska målen examineras med inlämningsuppgifter och en skriftlig tentamen.
Obligatoriska laborationer examinerar kursens praktiska mål.
Slutbetyget kommer att baseras på tentamensresultaten.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.