Kursplan för Satellitkommunikation

Kursplan fastställd 2021-02-10 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSatellite communications
 • KurskodRRY100
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29127
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Muntlig tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande fysik.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenterna en grundlig förståelse för de grundläggande principerna vid konstruktion av globala satellitsystem för kommunikation.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * beskriva satellitkommunikationens fundamentala principer
  * diskutera lämpliga satellitbanor för olika typer av kommunikation
  * diskutera olika antenntyper som är användbara i satellitkommunikation
  * beskriva radiosignalernas utbredning och olika typer av störningar
  * beskriva signal-brus förhållandet i satellitkommunikationen
  * beräkna fullständiga länkbudget
  * designa fullständiga satellitkommunikationssystems

  Innehåll

  Kursen ger en övergripande introduktion på satellitkommunikation. Satellitkommunikationen presenteras som ett alternativ och komplement till andra kommunikationssytem, t.ex. radiolänkar och optiska fiber. Olika multiple-access teknikern för satellitkommunikation studeras, t.ex. frekvens, tid, eller kod-baserade tekniker (FDMA, TDMA, CDMA). Kursens fokus ligger på att designa ett satellitkommunkationssystem med tyngdpunkt på länkens effekt och brus budget. För att nå kursens mål skall följande aspekter studeras:
  * mikrovågssändare och -mottagare
  * antenner på markstationer och på satelliter
  * radiovågornas utbredning i atmosfären, inklusive dämpning och polarisationsändringar
  * brusbidrag från mottagare och atmosfären
  * krav på signal-brus-förhållandet för olika modulations- och koderingstekniker
  * satellitbanor
  * det internationella regelverket som reglerar satellitlänkar
  Några av dagens satellitkommunkationssystem presenteras och möjligheter för framtida system diskuteras.

  Organisation

  Kursen omfattar föreläsningar och problembaserad inlärning. En mycket viktig del i kursen är studenternas arbete i arbetsgrupper för att studera viktiga aspekter för att designa ett satellitkommunikationssystem. Flera hemuppgifter skall göras och diskuteras. I kursen ingår en obligatorisk utflykt till Onsala Rymdobservatorium med flera labbövningar. Labbrapporter skall skrivas och lämnas in.

  Litteratur

  Föreläsningsanteckningar kommer att publiceras på kursens Canvas sida. För studenter som vill fördjupa sig ännu mera kan följande böcker rekommenderas:

  G. Maral, M. Bousquet, Z. Sun: Satellite Communication Systems: Systems, Techniques and Technology, 6th edition, Wiley & Sons, ISBN: 978-1-119-38208-9, 2020.

  T. Pratt, C. W. Bostian, J. Allnutt: Satellite Communications, 2nd edition, John Wiley & Sons, ISBN 047137007X, 2003.

  E. Lutz, M. Werner, A. Jahn: Satellite Systems for Personal and Broadband Communications, Springer, ISBN 3-540-66840-3, 2000.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkända hemuppgifter och labbrapporter, individuell skriftlig examinationsrapport, och muntlig förhör i arbetsgruppen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.