Kursplan för Satellitbaserade navigationssystem

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSatellite positioning
 • KurskodRRY095
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPWPS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 29131
 • Max antal deltagare65 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande fysik

Syfte

Syftet med kursen är att ge en grundläggande förståelse av principerna för satellitbaserade positioneringssystem och specifik kunskap om befintliga och planerade globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS) och deras tillämpningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 1. Visa en grundlig förståelse av principerna för globala satellitbaserade navigationssystem (GNSS)
 2. Förstå de matematiska och fysikaliska modeller som ingår i vetenskapliga GNSS dataanalys
 3. Göra observationer med GNSS utrustning och tillhörande dataanalys

Innehåll

Kursen introducerar grunderna i GNSS (Global Navigation Satellite Systems) och ger en översikt över ett brett spektrum av olika GNSS-tillämpningar.

De grundläggande principerna för satellitbaserad positionsbestämning kommer att studeras. Vi kommer att i detalj studera koordinat- och tidsreferenssystemet, satellitbanor, signalutbredning och GNSS signalstrukturen. Matematiska modeller för både kod- och bärvågsbaserade metoder för positionering kommer att härledas för både absoluta och relativa positioneringsimplementeringar. Principerna kommer att illustreras med hjälp av verktygslådor (mjukvaror) för GNSS dataanalys. Speciellt fokuserar vi på principerna för positionering med hjälp av befintliga GNSS (dvs GPS, GLONASS, Galileo och BeiDou).

Vi kommer att göra en systematisk studie av faktorer som begränsar noggrannheten. Atmosfäriska störningar, satellitbanor och andra slumpmässiga och icke-slumpmässiga fel diskuteras. Metoder för att minska dessa individuella felkällor kommer att presenteras. Användningen av olika observationsmetoder beskrivs och motiveras. Begreppen rymdbaserade och markbaserade stödsystem (t.ex. Egnos och WAAS) kommer att grundligt behandlas. Dessa stödsystem används för att förbättra noggrannheten och tillförlitligheten vid användning av GNSS. Vi kommer att definiera ordet integritet som är associerad med kvalitetskontroll av GNSS.

Kursdeltagarna kommer också att kunna lära sig använda olika sofistikerade programpaket för GNSS-datanalys som utvecklats för vetenskapliga applikationer med noggrannhetskraven på några millimeter.

En omfattande del av kursen är tillägnad det stora utbudet av olika GNSS-tillämpningar som redan finns och utsikterna för framtiden. Förutom de traditionella applikationer som finns inom navigering och positionering, bidrar GNSS med data till väderprognoser, rymdväder och geofysiska undersökningar. Dessutom är GNSS idag helt avgörande för tidssynkronisering och distribution av tid och frekvens i kommunikationsnät.

Organisation

Kursen innehåller föreläsningar och laborationer. Dessutom utförs fältarbete under en heldag för att samla in data med hjälp av olika GNSS-mottagarsystem.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar och utdelat material.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkänd projektrapport, hemuppgifter kompletterat med muntlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.