Kursplan för Det interstellära mediet och stjärnbildning

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe interstellar medium and star formation
 • KurskodRRY041
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPHS
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionRYMD-, GEO- OCH MILJÖVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 85111
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0215 Tentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp
  • 29 Maj 2024 em J
  • 06 Okt 2023 fm J
  • 21 Aug 2024 em J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Det är önskvärt att studenterna läst en grundläggande introduktionskurs i astronomi. Studenterna behöver dessutom grundläggande kunskaper om elektromagnetiska vågor och spektroskopi/kvantfysik.

  Syfte

  Syftet med kursen är att förse studenterna med en beskrivning av vår nuvarande kunskap om det interstellära mediets fysik och processerna för bildande av stjärnor.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva observationer av det interstellära mediet i olika delar av det elektromagnetiska spektrumet
  - Förklara hur fysikaliska begrepp används för att förstå de olika formerna av interstellär materia
  - Beskriva den nuvarande teorin för bildandet av stjärnor och några av dess observationella tester
  - Lista tidsskalorna för det interstellära mediets kretslopp, utarmning och förstörelse.
  - Beräkna joniseringsstruktur för och emissionen från en HII-region.
  - Beräkna den idealiserade växelverkan mellan SN och ISM.
  - Bestämma den genomsnittliga elektrontätheter och magnetfältet i Vintergatan från pulsarobservationer.
  - Beskriva rollen av stoft i det interstellära mediet och beräkna dess inverkan på observationer.
  - Diskutera de viktigaste uppvärmnings- och kylningsmekanismerna för de olika ISM-faserna.
  - Använda virialteoremet.
  - Diskutera effekten av strålningstrycket under stjärnbildning

  Innehåll

  Kursen omfattar följande:

  - Översikt av interstellär materia i hela det elektromagnetiska spektrumet
  - Fotojoniserade nebulosor
  - Modellering av nebulosor, inklusive datormodeller
  - Det interstellära mediets olika faser. Gas- och stoftinnehåll i Vintergatan
  - Molekylmoln: fysik för H2 och CO-molekyler, interstellär kemi
  - Begyndelsevillkor för bildandet av stjärnor
  - Bildning av stjärnor: Protostellär kollaps, bildandet från skivor, utflöden av protostjärnor och unga stjärnobjekt
  - Chocker

  Organisation

  Kursen innehåller föreläsningar och övningar och en muntlig presentation.

  Litteratur

  Lärobok för kursen är Physics of the Interstellar and Intergalactic Medium by Bruce Draine (2011: Princeton University Press), ISBN-13 978-0691122144. Läroboken rekommenderas att köpa. Den finns både i tryckt form och som e-bok. Kompletterande material kommer att finnas på kursens hemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Examinationen är i form av en skriftlig tentamen samt obligatoriska hemuppgifter  och en muntlig presentation.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.