Kursplan för Automatisering av produktionssystem

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-14 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAutomation of production systems
 • KurskodPPU235
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKAUT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeAutomation och mekatronik, Maskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 47124
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Dugga 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0215 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0315 Projekt 2 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
0415 Tentamen 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp2 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2021 em L
 • 10 Okt 2020 fm L
 • 26 Aug 2021 em L

I program

Examinator

 • Marcus Frantzén
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

PPU206 - Hållbara produkter och produktionssystem

Syfte

Syftet med kursen är att ge en inblick hur olika val i design och utvecklingsprocessen skapar förutsättningar för automation i främst slutmonteringen. Målet med kursen är att behärska metoder för design och strategier gällande kollaborativ automation, ökad digitalisering och ett effektivt produktionssystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter fullgjord kurs skall studenten kunna behärska följande två områden och dess delområden enligt följande 19 lärande mål;

Ledning och analys av automationsstrategier
 1. Utföra och känna till begreppet och metoden DFA2 analys.
 2. Utföra och känna till begreppet och metoden kompetensmatris.
 3. Göra bedömningar av etisk karaktär gällande val av automation.
 4. Utföra och känna till begreppet och metoden DYNAMO++.
 5. Utföra och känna till begreppet metoden HTA analys.
 6. Redogöra för framtida produktionssystemsstrategier till exempel industri 4.0.
 7. Beskriva principerna för ett effektivt informationssystem.
 8. Förklara begreppet automationsnivåer.
 9. Redogöra för teknikens möjligheter och begränsningar.
 10. Beskriva de grundläggande standarderna inom design av kollaborativa arbetsplatser
 11. Beskriva och exemplifiera kollaboration mellan en människa och en robot.
 12. Planera, genomföra och dokumentera ett automatiseringsprojekt genom att arbeta i större projektorganisationer.
Människans roll i produktionssystemet
 1. Hantera processer och system med hänsyn till människans förutsättningar och behov.
 2. Beskriva olika roller i produktionssystemet.
 3. Redogöra för komplexitet på arbetsplatsen.
 4. Beskriva människan som resurs i ett kollaborativt system.
 5. Beskriva människans ansvar för teknikens nyttjande gällande ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter.
 6. Exemplifiera riskfaktorer och säkerhetskrav för en robotarbetsplats.
 7. Exemplifiera tekniker för ökad säkerhet mellan robotcell och människa.

Innehåll

Kursen lär ut ett antal metoder och verktyg. Varje område innehåller föreläsningar och laborationer. Dessa används sedan praktiskt i projektarbetet.

Organisation

Kursen kommer använda sig av spelbaserat lärande där Canvas och en spelplattform kommer utgöra grunden för kursen, här kommer studenter interagera med varandra och med examinator.

Kursen innehåller fyra olika typer av läraktiviteter; Gruppövningar, individuellt arbete, föreläsningar och praktik.

Föreläsningarna skall ge en god teoribas för den grundläggande kunskapen som byggs upp under första delen av kursen. Dessa kunskaper skall sedan vara till hjälp i projektet i kursens senare del. Vissa föreläsningar skall även vara ämnade som inspiration, där studenterna skall få kunskap om praktisk erfarenhet och den senaste forskningen från bland annat gästföreläsare, vissa föreläsningar kommer vara som korta filmer som kommer finnas på lärplattformen.

Gruppövningar
Kursen innehåller obligatoriska gruppövningar där studenten genom att applicera de metoder som lärs ut skall designa om en produkt för en mer kollaborativ arbetsstation med ökad automation.
Exempel på gruppövningar som kommer finnas med;

Gruppövning 1: DFAA analys
Gruppövning 2: HTA analys
Gruppövning 3: Kompetenskartläggning
Gruppövning 4: Informationskartläggning
Gruppövning 5: Säkerhetsanalys för kollaborativ automation
Gruppövning 6: Utformning av instruktioner för montörer
Gruppövning 7: Mätning och analys av automationsnivåer
Gruppövning 8: Mätning och analys av CXI

Projektarbete
I projektet kommer en produkt förbättras med hjälp av metoderna som lärs ut under kursens gång.

Spel
Spelet ger ökad förståelse för konsekvenser av automatiseringsstrategier. Reflektion och examination sker av spelet.

Litteratur

Böcker:
- Metoder för smart automation i komplex produktion

Film, Powerpoints och vetenskapliga artiklar som delas ut under kursens gång.

Examination inklusive obligatoriska moment

För godkänt i kursen krävs:
 • Godkänt på obligatoriska gruppinlämningar.
 • Godkänt på obligatoriska quizzar
 • Godkänt på obligatoriska moment
För överbetyg (4 och 5) krävs godkänt på uppgifterna som delas ut
Betyget ges enligt U, 3, 4 och 5.      

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2021-01-27: Examinator Examinator ändrat från Åsa Fasth Berglund (mi0faas) till Marcus Frantzén (marcfra) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]