Kursplan för Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided design (CAD)
 • KurskodPPU156
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55150
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 fm J_DATA
 • 08 Apr 2021 fm J_DATA
 • 26 Aug 2021 fm J_DATA

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga utöver vad som krävs för behörighet till Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i datorstödd maskinkonstruktion. Efter avslutad kurs skall studenten kunna använda Catia V5 som ett aktivt verktyg i produktframtagningen under sina fortsatta studier och i sitt framtida arbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 • Beskriva och exemplifiera grundläggande strategier, metoder och verktyg för datorstöd maskinkonstruktion
 • Skapa underlag till, bereda samt producera en friformsframställd detalj
 • Tillämpa grundläggande allmänna funktioner i Catia V5
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i Catia V5 på ett strukturerat sätt
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av produktsammanställningar i Catia V5 på ett strukturerat sätt
 • Beskriva och exemplifiera grundläggande rittekniska begrepp
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av ritningar i Catia V5 på ett strukturerat sätt.

Innehåll

I kursen ingår ett övergripande moment samt två huvudmoment, CAD (Computer Aided Design) och ritteknik. I det övergripande momentet behandlas olika strategier, metoder och verktyg för datorstödd maskinkonstruktion, bland annat friformsframställning och geometriscanning.
I ritteknik-momentet behandlas:
 • vy-placering,
 • snitt,
 • måttsättning,
 • dimensionstoleranser,
 • geometriska toleranser.
I CAD-momentet behandlas grundläggande allmänna funktioner i Catia V5, samt arbetsbänkarna:
 • sketcher (skisser till enskilda detaljer),
 • part (enskilda detaljer),
 • assembly (produktsammanställningar),
 • drafting (ritningar).
I arbetsbänken drafting tillämpas de kunskaper som erhållits vid ritteknik-momentet.

Organisation

Kursen omfattar:
 • Övergripande kursföreläsningar,
 • Demonstration och laboration i friformsframställning och geometriscanning,
 • Föreläsningar och övningar i ritteknik,
 • Föreläsningar och övningar i CAD,
 • Inlämningsuppgifter i CAD,
 • Projektuppgift i CAD.
För att lära sig att modellera i ett CAD-program är det helt centralt att studenten i största möjliga mån arbetar vid datorn och använder programmet genom hela kursen. CAD-projektet spelar en central roll där studenterna får i uppgift att i grupper om två skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av en mekanisk konstruktion.

Litteratur

Lilja, Olsson och Wikström: Kompendium i ritteknik, Chalmers, Göteborg.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på datorstödd tentamen, betygsskala TH, samt godkänd laboration i friformsframställning, godkänd dugga i ritteknik och godkänd projektuppgift i CAD. Ritteknik-momentet ingår inte som en del i den datorstödda tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten