Kursplan för Datorstödd maskinkonstruktion (CAD)

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided design (CAD)
 • KurskodPPU156
 • Omfattning4 Högskolepoäng
 • ÄgareTKMAS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMaskinteknik
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 55114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0114 Tentamen 4 hp
Betygsskala: TH
0 hp4 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2024 em J_DATA
 • 04 Apr 2024 fm J_DATA
 • 29 Aug 2024 fm J_DATA

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga utöver vad som krävs för behörighet till Chalmers civilingenjörsprogram i maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande färdigheter i datorstödd maskinkonstruktion. Efter avslutad kurs skall studenten kunna använda Catia V5 som ett aktivt verktyg i produktframtagningen under sina fortsatta studier och i sitt framtida arbete.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
 • Beskriva och exemplifiera grundläggande strategier, metoder och verktyg för datorstöd maskinkonstruktion
 • Skapa underlag till, bereda samt producera en friformsframställd detalj
 • Tillämpa grundläggande allmänna funktioner i Catia V5
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i Catia V5 på ett strukturerat sätt
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av produktsammanställningar i Catia V5 på ett strukturerat sätt
 • Beskriva och exemplifiera grundläggande rittekniska begrepp
 • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av ritningar i Catia V5 på ett strukturerat sätt.

Innehåll

I kursen ingår ett övergripande moment samt två huvudmoment, CAD (Computer Aided Design) och ritteknik. I det övergripande momentet behandlas olika strategier, metoder och verktyg för datorstödd maskinkonstruktion, bland annat friformsframställning och geometriscanning.
I ritteknik-momentet behandlas:
 • vy-placering,
 • snitt,
 • måttsättning,
 • dimensionstoleranser,
 • geometriska toleranser.
I CAD-momentet behandlas grundläggande allmänna funktioner i Catia V5, samt arbetsbänkarna:
 • sketcher (skisser till enskilda detaljer),
 • part (enskilda detaljer),
 • assembly (produktsammanställningar),
 • drafting (ritningar).
I arbetsbänken drafting tillämpas de kunskaper som erhållits vid ritteknik-momentet.

Organisation

Kursen omfattar:
 • Övergripande kursföreläsningar,
 • Demonstration och laboration i friformsframställning och geometriscanning,
 • Föreläsningar och övningar i ritteknik,
 • Föreläsningar och övningar i CAD,
 • Inlämningsuppgifter i CAD,
 • Projektuppgift i CAD.
För att lära sig att modellera i ett CAD-program är det helt centralt att studenten i största möjliga mån arbetar vid datorn och använder programmet genom hela kursen. CAD-projektet spelar en central roll där studenterna får i uppgift att i grupper om två skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av en mekanisk konstruktion.

Litteratur

Lilja, Olsson och Wikström: Kompendium i ritteknik, Chalmers, Göteborg.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på datorstödd tentamen, betygsskala TH, samt godkänd laboration i friformsframställning, godkänd dugga i ritteknik och godkänd projektuppgift i CAD. Ritteknik-momentet ingår inte som en del i den datorstödda tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på modul:
  • 2023-06-28: Digital tentamen Inte längre digital tentamen av Andreas Dagman
   [0114 Tentamen 4,0 hp] Ändrat till ingen digital examination