Kursplan för Avancerad CAD

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced computer aided design
 • KurskodPPU080
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPPDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Teknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 33118
 • Max antal deltagare90
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0107 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 28 Okt 2021 fm J
 • 03 Jan 2022 fm J
 • 22 Aug 2022 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper jämförbara med årskurserna 1-3 på Maskinteknik, Automation och mekatronik eller Teknisk design, inklusive grundläggande kunskaper i 3D CAD.

Syfte

Kursen Avancerad CAD syftar till att ge en överblick av området IT-stöd för geometriutveckling med fokus på användandet av CAD- and CAT- (Computer Aided Tolerancing) system.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  * Utvärdera behovet av och potentialen för att använda IT-stöd i geometriprocessen
 * Skapa parametriserade, regelbaserade solidmodeller för parter och sammansättningar
 * Skapa avancerade ytmodeller
 * Beskriva funktionaliteten hos CAD- och CAT-system
 * Beskriva grundläggande matematiska och datortekniska metoder som används i mederna CAD-system
 * Beskriva grundläggande matematiska och datortekniska metoder som används i moderna CAT-system
 * Använda CAD- och CAT-system som verktyg i en integrerad produktutvecklingsprocess
 * Beskriva viktiga trender inom området IT-stöd för geometriutveckling
 * Beskriva grundläggande funktionalitet hos PDM-system
 * Använda PDM-system för lagring och versionshantering av produktdata
 * Självständigt inhämta information om hur man löser tekniska uppgifter

Innehåll

Kursinnehållet täcker sex grundläggande delar av ett geometrimodelleringssystem:
 * Det industriella behovet av IT-stöd för geometriutveckling
 * Teori och system för geometrimodellering
 * Teori och system för toleransanalys (CAT-system)
 * Metoder för att modellera geometrirelaterade processer och information
 * Metoder och system för kommunikation av geometridata


Organisation

Kursen består av ett antal föreläsningar och ett projektarbete. Projektarbetet är en stor del av kursen där studenten tränar sin förmåga att använda CAD- och CAT-mjukvaror för geometriutveckling och ett PDM-system för hantering av produktdata.

Litteratur

Bestäms senare

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen och redovisning av projektarbete. Slutbetyget baseras till 50% på resultatet på den skriftliga tentamen och till 50% på projektbetyget.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.