Kursplan för CAD för ytmodellering

Kursplan fastställd 2022-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer aided industrial design (CAID)
 • KurskodPPU010
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPDES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeTeknisk design
 • InstitutionINDUSTRI- OCH MATERIALVETENSKAP
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 16113
 • Max antal deltagare45 (minst 10% av platserna reserveras för utbytesstudenter)
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0105 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Grundläggande behörighet.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenterna grundläggande kunskaper om och färdigheter i ytmodellering och visualisering i CAD - System.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i 3D modellering i CAID - system.
  • Tillämpa och visa grundläggande färdigheter i visualisering i CAID - system.
  • Skapa, utvärdera samt föreslå och genomföra förändringar av enskilda detaljer i ett CAID-system på ett strukturerat sätt. 

  Innehåll

  Föreläsningar och datorövningar integreras i datasal.

  CAID - system, som Autodesk Alias Automotive, används i utbildningen. 

  Kursen avlutas med ett självständigt projekt där studenten väljer en produkt inom rimlig svårighetsgrad och planerar, modellerar, visualiserar och presenterar.

  Organisation

  Kursen kommer i huvudsak att omfatta handledda schemalagda övningar och föreläsningar i datasal. Teori och praktiska övningar blandas.

  Litteratur

  Anvisas vid kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  För betyget godkänd krävs aktivt deltagande vid genomgångar och övningar, inlämning och redovisning av specificerade projekt samt en dugga

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.