Kursplan för Matematisk programvara

Kursplan fastställd 2021-02-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical software
 • KurskodMVE665
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59111
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0121 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

De som gäller för tillträde till programmet.

Syfte

Kursens syfte är att ge kunskap om hur man använder matematisk programvara för numeriska beräkningar samt ge en introduktion till några av de datorsystem som används på Chalmers.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- använda Matlab som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering.
- använda Symbolic Math Toolbox i Matlab för enklare symboliska beräkningar
- använda datorsystemet på Chalmers och några av de verktyg som finns att tillgå
- skriva rapporter med matematiska formler, grafer och diagram

Innehåll

Operativsystemen Linux och Windows, samt de verktyg som finns att tillgå för bl.a. filhantering, och rapportskrivning.
Programmet Matlab: Grundläggande programmeringskonstruktioner, såsom tilldelning, variabler, styrande satser och egendefinerade funktioner. Några standardfunktioner för numeriska beräkningar; ekvationslösning, integralberäkning och differentialekvationer. Några standardfunktioner för grafik och visualisering. Något om symboliska beräkningar i Matlab.

Organisation

Kursen består av föreläsningar och övningar (datorlaborationer).

Litteratur

Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Obligatoriska datorlaborationer.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.