Kursplan för Envariabelanalys

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnSingle variable calculus
 • KurskodMVE620
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKGBS
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 74127
 • Max antal deltagare65
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 27 Okt 2023 fm J
 • 05 Jan 2024 em J
 • 20 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning användbar i fortsatta studier och yrkesverksamhet. Kursen skall ge kunskaper i envariabelanalys nödvändiga för övriga kurser inom Globala system-programmet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • hantera logiska uttryck och elementära funktioner.
 • förklara begreppen gränsvärde, derivata och integral och kopplingen dem emellan.
 • beräkna gränsvärden, derivator och integraler.
 • utföra extremvärdesundersökningar.
 • approximera funktioner med polynom samt framställa dem som potensserier.
 • lösa enklare ordinära differentialekvationer.
 • kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.

Innehåll

 • Matematisk logik, mängder, talföljder och reella tal.
 • Funktionsbegreppet och elementära funktioner.
 • Gränsvärde och kontinuitet.
 • Derivata och deriveringsregler.
 • Extremvärden, medelvärdessatsen och linjärisering.
 • Riemannintegralen och generaliserade integraler.
 • Integralkalkylens medelvärdessats och analysens fundamentalsats.
 • Integrationsmetoder och beräkning av båglängd, area och volym.
 • Lösningsmetoder för några ordinära differentialekvationer.

Organisation

Föreläsningar och övningar.

Litteratur

Matematisk Analys & Linjär Algebra Del I och II av S. Larsson, A. Logg och A. Målqvist

Examination inklusive obligatoriska moment

Avslutande skriftlig examination. Frivilliga övningsuppgifter som kan ge bonuspoäng till tentan kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.