Kursplan för Arkitektur och geometri

Kursplan fastställd 2022-02-17 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnArchitectural geometry
 • KurskodMVE560
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPARC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeArkitektur, Arkitektur och teknik
 • TemaArkitekturdesignprojekt 7,5 hp
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 05115
 • Max antal deltagare15
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Projekt, del A 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för avancerad nivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Engelska 6
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Erfarenhet av programmering i Matlab eller motsvarande.

  Syfte

  Kursen utvecklar studentens kunskap i arkitektur och tillämpad geometri genom numeriska beräkningsmetoder såväl som datorstödd gestaltning. Kursen ger en introduktion till geometri som ett medium för gestaltning, analys och tillverkning av komplex arkitektonisk form.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  Kunskap och förståelse
  Beskriva grundläggande koncept för arkitektur och geometri.
  Beskriva grundläggande koncept för geometri som återfinns i digitala modelleringsmiljöer, såsom NURBS-kurvor och ytor, polygonmesh och subdivisionytor.

  Färdigheter och förmågor

  Applicera numeriska beräkningsmetoder i arkitektonisk gestaltning.
  Använda geometri och numeriska beräkningsmetoder för att planera, gestalta och representera ett litet, utforskande arkitekturprojekt.

  Värderingsförmåga och inställning
  Främja värdet av (och glädjen!) av geometri inom arkitektur.
  Kritiskt relatera sitt eget arbete i kursen till större frågeställningar gällande hur geometri kan appliceras inom arkitektur.

  Innehåll

  Kursen täcker koordinatsystem, transformationer och projektioner, modellering av kurvor och ytor, olika typer av deformationer, geometriska system tillhörande digitalisering, och anpassning till fysiska modeller. Dessutom genomförs studier av referensprojekt som synliggör hur geometri används inom arkitektur.

  Organisation

  Kursbeskrivningen och dess sammanhang introduceras i en inledande föreläsning. Lärande struktureras kring föreläsningar, demonstrationer, inlämningsuppgifter och genomgångar. Inlämningskrav för deluppgifter och slutgenomgång / slutkritik definieras i samband med kursstart. Studenter arbetar i grupp.

  Litteratur

  Pottmann, Helmut, Andreas Asperl, Michael Hofer, Axel Kilian, and Daril Bentley. Architectural Geometry. Bentley Institute Press, 2007.
  Burry, Jane and Mark Burry. The New Mathematics of Architecture. Thames & Hudson, 2012.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Projektarbeten presenteras muntligt i en slutkritik enligt inlämningskrav som angetts i kursbeskrivningen. Efter inlämning bedöms och betygssätts projekten. Deluppgifter och referensstudier utgör en del av slutbetyget. Minst 80% aktiv närvaro på schemalagda aktiviteter krävs för att få godkänt på kursen.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.