Kursplan för Matematisk analys, del 2

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCalculus, part 2
 • KurskodMVE545
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTIDAL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 62120
 • Max antal deltagare125
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
 • 29 Maj 2021 em L
 • 09 Okt 2020 em L
 • 18 Aug 2021 em L

I program

Examinator

 • Sonja Radosavljevic
Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper i algebra motsvarande kursen LMA212 Algebra.

Syfte

Kursen skall, på ett logiskt sammanhängande sätt, ge grundläggande kunskaper i matematisk analys. Kursen skall dessutom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet samt ge grundläggande kunskaper för fortsatta studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera begreppen bestämd integral och generaliserad integral
 • använda de grundläggande beräkningsreglerna för integraler
 • använda de vanligaste lösningsmetoderna för differentialekvationer
 • tolka integraler geometriskt
 • tillämpa sina kunskaper om derivator och integraler på enklare problem med anknytning till det valda ingenjörsämnet

Innehåll

Samband mellan area och primitiv funktion. Bestämd integral. Integrationsregler, partiell integration, integration genom substitution. Integration av rationella funktioner, algebraiska funktioner och vissa transcendenta funktioner. Generaliserade integraler. Tillämpningar på integraler. Numerisk integration. Separabla differentialekvationer. Linjära differentialekvationer av första ordningen. Exempel på problem som löses med differentialekvationer. Operatorer, linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter.

Organisation

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar, duggor och enskilt arbete.

Litteratur

James Stewart: Calculus Early Transcendentals, Brooks/Cole

Examination inklusive obligatoriska moment

Lärandemålen examineras löpande genom duggor samt en avslutande tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-02-11: Examinator Examinator ändrat från Vilhelm Adolfsson (vilhelm) till Sonja Radosavljevic (sonjarad) av Viceprefekt/adm
   [Kurstillfälle 1]