Kursplan för Inledande matematik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroductory course in mathematics
 • KurskodMVE530
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTIKEL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 64134
 • Max antal deltagare50
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Tentamen 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 24 Okt 2023 em J
 • 04 Jan 2024 em J
 • 20 Aug 2024 fm J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Kursen skall på ett logiskt sammanhängande sätt ge kunskaper i de grunder i matematik som är nödvändiga för vidare studier.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • definiera gränsvärdes- och kontinuitetsbegreppen samt beräkna gränsvärden
 • definiera begreppen derivata och deriverbarhet samt beräkna derivatan av elementära funktioner med hjälp av derivatans definition
 • beräkna derivator med hjälp av de grundläggande beräkningsreglerna
 • skissera de elementära funktionerna och redogöra för deras egenskaper

Innehåll

Algebraisk räkning, logik, ekvationslösning, olikheter, absolutbelopp, funktionsbegreppet, räta linjen, exponential- och logaritmfunktioner, trigonometri, cirkeln och ellipsen.  
Gränsvärde. Kontinuitet.
Derivatans definition, deriverbarhet och kontinuitet, deriveringsregler, kedjeregeln och implicit derivering.

Organisation

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i form av föreläsningar och räkneövningar.

Litteratur

Meddelas innan kursstart.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av en skriftlig tentamen och betyget baseras på resultatet på denna. Frivilliga duggor som kan ge bonuspoäng kan förekomma.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.