Kursplan för Diskret matematik

Kursplan fastställd 2022-02-09 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnDiscrete mathematics
 • KurskodMVE505
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKTEM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 59116
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp4,5 hp0 hp0 hp
 • 31 Maj 2024 em J
 • 06 Okt 2023 em J
 • 28 Aug 2024 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Envariabelanalys, linjär algebra, grundläggande sannolikhetslära

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om diskreta strukturer och deras tillämpningar i matematiken samt exempelvis inom datalogi och optimeringslära.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Att förstå och kunna tillämpa grundläggande diskreta strukturer och modeller. Att behärska grundläggande talteori, och känna till något om dess användning inom kommunikationssäkerhet. Att kunna förstå och använda matematisk notation och begrepp från mängdläran. Att kunna förstå och uttrycka rekursiva definitioner och induktionsbevis. Att känna till några problem som kan modelleras och lösas med grafer.

Innehåll

Algebra och talteori med tillämpningar inom felrättande koder och kryptering. Mängder, funktioner och relationer. Induktion, rekursion och analys av algoritmer. Enumerativ kombinatorik och sannolikheter. Permutationer och symmetrier. Grafer och optimeringsproblem på grafer. 

Organisation

Föreläsningar och övningar

Litteratur

K. Eriksson, H. Gavel: Diskret matematik och diskreta modeller, Studentlitteratur, upplaga 2, 2013 och
K. Eriksson, H. Gavel: Diskret matematik, fördjupning, Studentlitteratur, upplaga 1, 2003

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.