Kursplan för Matematisk statistik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMathematical statistics
 • KurskodMVE495
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 58126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper


Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna grundläggande tekniker för att analysera och presentera data och dess variabilitet.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Studenter skall efter avslutad kurs kunna:
- presentera data genom grafiska och numeriska sammanfattningar
- analysera huvudsannolikhetsmodellerna
- analysera och kvantifiera beroendet mellan mätningar
- tillämpa sådana metoder i praktiken

Innehåll

Kursen behandlar följande ämnen:

- Stickprov, deras grafiska visualiseringar och numeriska sammanfattningar
- Grunderna i sannolikhetsteorin, slumpvariabler och deras egenskaper
- Punkt- och intervallskattningar av stickprovfördelningens parametrar
- Bivariat data: korrelation och regression

Organisation

Undervisningen är organiserad kring ett webbaserat Virtual Learning Environment (VLE) och ett statistiskt projekt kompletteras med konsultationer och datorövningar. Eleverna lär sig att behärska statistiska beräkningar med Matlab-paketet. Förkunnskaper om detta paket är till stor hjälp.

Litteratur

Manualen kopplad i VLE är en nödvändig och tillräcklig informationskälla. Som extra läsning rekommenderas följande bok :

Douglas C. Montgomery and George C. Runger. Applied Statistics and Probability for Engineers, Wiley, 2007.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination kommer att hållas inom VLE med ett likartat gränssnitt som den vanliga VLE och består av samma typ av frågor som använts i övningarna.

Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.