Kursplan för Beräkningsmatematik

Kursplan fastställd 2021-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputational mathematics
 • KurskodMVE450
 • Omfattning3 Högskolepoäng
 • ÄgareTKSAM
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 58137
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0115 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inledande matematisk analys

  Syfte

  Kursens syfte är att, tillsammans med övriga matematikkurser, ge en matematisk allmänbildning som är så användbar som möjligt i fortsatta studier och teknisk yrkesverksamhet. Kursen skall på ett logiskt och sammanhängande sätt ge de kunskaper i numeriska metoder och beräkningsmatematik som är nödvändiga för övriga kurser inom Samhällsbyggnadsteknik.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  • använda MATLAB som ett verktyg för numeriska beräkningar och visualisering vid problemlösning i ingenjörsarbete.
  • tillämpa numeriska metoder för att hitta nollställen till funktioner, beräkna integraler och för att lösa differentialekvationer.
  • redogöra för, och tillämpa, välkända metoder för att lösa differentialekvationer av första ordningen som är separabla eller linjära, samt kunna lösa linjära differentialekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter.
  • skriva om en differentialekvation av högre ordning som ett system av första ordningen och sedan lösa dessa numeriskt.
  • från löpande text sortera ut och ställa upp en matematisk modell, i form av en eller flera differentialekvationer med eventuella begynnelsevärden eller randvärden.
  • använda Symbolic Math Toolbox i MATLAB för enklare symboliska beräkningar.

  Innehåll

  • Programsystemet MATLAB: Desktop Layout och hjälpfunktionen. Aritmetik, tilldelning, variabler och standardfunktioner. Skriptfiler och funktionsfiler. Grafik. Enklare programmering och programstrukturer. Datoraritmetik. Hantering av datafiler.
  • Numerisk beräkning av nollställen. Numerisk integrering och numerisk lösning av differentialekvationer.
  • Tillämpningar på integraler: Kurvlängd, rotationskroppars area, tyngdpunkt.
  • Differentialekvationer av 1:a ordningen, separabla och linjära. Andra ordningens differentialekvationer. System av differentialekvationer.
  • Symbolic Math Toolbox i MATLAB: Symboliska beräkningar. Algebra, analys, lösning av ekvationer.

  Organisation

  Föreläsningar, räkneövningar och datorövningar.

  Litteratur

  Kurslitteratur anges på kursens webbsida före kursstart.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Obligatoriska laborationsuppgifter och inlämningsuppgifter..
  Mer detaljerad information om examinationen ges på kursens webbsida före kursstart.

  Kursens examinator får examinera enstaka studenter på annat sätt än vad som anges ovan om särskilda skäl föreligger, till exempel om en student har ett beslut från Chalmers om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning.