Kursplan för Statistik för stora datamängder

Kursplan fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical learning for big data
 • KurskodMVE441
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20150
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
0220 Hemtentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En grundläggande kurs i statistisk slutledning och MVE190 Linjära Statistiska Modeller. Studenter kan också kontakta kursläraren för tillstånd att ta kursen.

Syfte

Kursen skall ge förståelse för och övning i tekniker för statistisk analys av stora datamängder.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • visa förståelse för centrala begrepp och ideer rörande klassifikation, klustering och dimensionsreducering
 • lösa högdimensionella dataanalys-övningar och tolka resultaten av sådana analyser

Innehåll

 • Överblick över högdimensionell dataanalys
 • Klassifikation: Bayes regel, diskriminantanalys-metoder, närmaste granne klassifikator, klassifikations- och regressions-träd. 
 • Kostfunktioner, greedy searches, gradient descent, korsvalidering.
 • Logistisk regression
 • Regulariseringsmetoder. Gles logistisk regression, gles diskriminantanalys.
 • Ensemble-metoder: bagging, random projections, random forests.
 • Klustering: k-means, hierarkisk klustering, modell-baserad klutering, spektrala metoder.
 • Dimensionsreduktion: PCA, kanonisk korrelation, multi-dimensional scaling.
 • Speciella teman (urval av följande): nätverk och grafiska modeller, gles kovariansestimering, klustering av nätverk och community detection, nevrala nätverk, matriskomplettering, collaborative filtering.
 • Stor-skala lärning: stochastic searches, batch-metoder, online learning.

Organisation

Föreläsningar, diskussioner och läsuppgifter.

Litteratur

Meddelas senare.

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig och/eller skriftlig examen.