Kursplan för Statistik för stora datamängder

Kursplan fastställd 2020-02-05 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnStatistical learning for big data
 • KurskodMVE441
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20150
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0120 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0220 Hemtentamen 6 hp
  Betygsskala: TH
  6 hp

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för avancerad nivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Engelska 6
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   En grundläggande kurs i statistisk slutledning och MVE190 Linjära Statistiska Modeller. Studenter kan också kontakta kursläraren för tillstånd att ta kursen.

   Syfte

   Kursen skall ge förståelse för och övning i tekniker för statistisk analys av stora datamängder.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   • visa förståelse för centrala begrepp och ideer rörande klassifikation, klustering och dimensionsreducering
   • lösa högdimensionella dataanalys-övningar och tolka resultaten av sådana analyser

   Innehåll

   • Överblick över högdimensionell dataanalys
   • Klassifikation: Bayes regel, diskriminantanalys-metoder, närmaste granne klassifikator, klassifikations- och regressions-träd. 
   • Kostfunktioner, greedy searches, gradient descent, korsvalidering.
   • Logistisk regression
   • Regulariseringsmetoder. Gles logistisk regression, gles diskriminantanalys.
   • Ensemble-metoder: bagging, random projections, random forests.
   • Klustering: k-means, hierarkisk klustering, modell-baserad klutering, spektrala metoder.
   • Dimensionsreduktion: PCA, kanonisk korrelation, multi-dimensional scaling.
   • Speciella teman (urval av följande): nätverk och grafiska modeller, gles kovariansestimering, klustering av nätverk och community detection, nevrala nätverk, matriskomplettering, collaborative filtering.
   • Stor-skala lärning: stochastic searches, batch-metoder, online learning.

   Organisation

   Föreläsningar, diskussioner och läsuppgifter.

   Litteratur

   Meddelas senare.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Muntlig och/eller skriftlig examen.